Reputace

EDUA Group patří mezi největší soukromé vzdělávací společnosti v České republice. I když vznikla jen v roce 2010, její jednotlivé značky mají daleko delší historii, Caledonian School byla založena v roce 1992 a Tutor v roce 2001. EDUA Group se postupem času stala lídrem na trhu se vzděláváním. Naše jazyková škola je členem Asociace jazykových škol (AJŠ), organizace, která sdružuje nejlepší poskytovatele jazykového vzdělávání v České republice.
Náš mezinárodní tým nyní tvoří přibližně 800 lektorů z různých koutů světa i z České republiky. I při této velikosti se vždy snažíme o individuální přístup ke každému z našich lektorů.

Různorodost lekcí

V EDUA Group budete učit ve dvou (třech) jazykových školách. I proto budete mít vždy na výběr z velkého množství různých lekcí. Vybírat můžete zejména ze dvou základních typů kurzů, a to v závislosti na tom, která jazyková škola kurz organizuje.

CALEDONIAN SCHOOL FIREMNÍ JAZYKOVÉ KURZY

Studenti

 • menší skupinky (nebo individuální hodiny) firemních   zaměstnanců

Obsah kurzu

 • obecný jazyk, business jazyk nebo jiný specializovaný jazyk

Výuka

 • zejména ráno (7:00 – 11:00) a odpoledne (15:00 – 17:00)

Místo výkonu práce

 • přímo ve firmách, práce zahrnuje cestování mezi firmami

TUTOR VEŘEJNÉ JAZYKOVÉ KURZY

Studenti

 • skupinky studentů různého věku, zejména   dospělí, někdy   dospívající nebo děti

Obsah kurzu

 • obecný jazyk, příprava na mezinárodní certifikáty, konverzační   hodiny, pomaturitní studium

Výuka

 • ráno (7:00-12:00) a odpoledne a večer (15:00 – 21:00)

Místo výkonu práce

 • naše pobočky

Lektorská svoboda

V EDUA Group budete mít možnost plného rozvrhu (minimálně 22 hodin týdně, 1 hodina trvá 45 min) nebo částečného rozvrhu. Lektoři s částečným rozvrhem obvykle učí okolo 15 hodin týdně (počet je ale čistě na vašem rozhodnutí), lektoři s plným rozvrhem učí zhruba 22 až 30 hodin týdně. Vždy je lepší začít pomaleji, menším počtem hodin (to vám umožní lépe se připravit na vaše hodiny a zvyknout si na charakter práce) a postupně přibírat další lekce.
Váš výdělek se bude odvíjet od počtu a zaměření hodin, které odučíte. Proto si budete vždy schopni jednoduše spočítat, kolik si na konci měsíce vyděláte.

Metodická podpora

Kvalitní lektorský tým je stěžejním pilířem naší práce a předpokladem vysokého standardu výuky. Proto se snažíme, aby se u nás lektoři cítili dobře, měli naši podporu, dostatek práce, adekvátní zázemí i motivaci k dalšímu rozvoji. Vše realizujeme v rámci Caledonian School a Tutor Akademie.
O lektory se v EDUA Group stará akademický tým, jehož členy jsou Academic Manager, dva Directors of Studies nebo Academic Team Leader (v Brně), Academic Assistant a HR Specialist. Dále zde působí senior lektoři, kteří mají na starosti práci s přiděleným týmem lektorů, observace a jejich rozbor. Noví lektoři jsou standardně observováni dvakrát do roka. Náš tým metodiků a senior lektorů poskytuje metodickou podporu, mentoring a radí jak v metodických, tak i v organizačních otázkách. Lektoři se také mohou účastnit náhledových „peer observací“ v hodinách zkušenějších kolegů.
Členové našeho metodického oddělení vám budou vždy k dispozici. V případě jakýchkoli dotazů ohledně výuky, metodiky nebo studentů vám vždy rádi pomůžeme.

 • Academic Manager
 • 2 Directors of Studies
 • Academic Team Leader
 • Senior lektoři
 • Observace a zpětná vazba
 • Metodická podpora
 • Mentoring
 • Peer observace

Lektorský rozvoj

Vedle pravidelných observací a mentoringu pořádáme pro lektory metodické workshopy. Lektoři obdrží certifikát o svém soustavném profesním rozvoji, pokud se během akademického roku zúčastní alespoň šesti workshopů.
Součástí programu lektorského rozvoje je i možnost účastnit se jakéhokoliv jazykového kurzu v naší jazykové škole Tutor nebo profesního kurzu v top vision, a to úplně zdarma (platí jen pro lektory s plným rozvrhem, lektoři s částečným rozvrhem mají nárok na 50% slevu na jakýkoliv jazykový kurz).

Ukázka některých workshopů pořádaných v minulosti

 • Effective error correction
 • Preparing students for FCE and CAE
 • Teaching business with fun
 • Warmers, fillers, wrap-ups
 • How to use a textbook effectively
 • How to teach conversation classes
 • How to deal with a mixed-ability group

Spravedlivé a motivující ohodnocení

Každý lektor je přirazen na základě zkušeností a lektorských kompetencí do jedné ze 4 kategorií (Junior Teacher, Teacher, Experienced Teacher, Senior Teacher). Na jednotlivé kategorie je navázáno i finanční ohodnocení lektora. V případě, že spolupráce s vámi bude bezproblémová, budete dostávat pozitivní zpětnou vazbu od studentů a nadále rozvíjet svoje lektorské dovednosti, je možný posun do vyšší kategorie, a tedy i navýšení vašeho finančního ohodnocení.
Lektoři, kteří s námi spolupracují po dobu minimálně jednoho školního roku a spolupráce s nimi byla bezproblémová, jsou pravidelně odměňováni finančním bonusem.

HR podpora

Náš HR Specialist vám bude plně k dispozici. Vždy vám pomůže osobně nebo vám poskytne užitečné kontakty. Nezáleží při tom, jestli si budete chtít otevřít nový bankovní účet nebo poradit v otázkách zdravotního či sociálního pojištění. Naší snahou je, aby se lektoři mohli plně soustředit na učení.

Pracovní podmínky lektorů

Chceme, aby naši lektoři měli veškeré potřebné podmínky pro efektivní přípravu na hodiny. V naší centrále v Praze se nachází učitelská místnost vybavená počítači, tiskárnami a kopírkami. Navíc disponujeme knihovnou s více než 3000 různých materiálů. Naše učebny jsou vždy vybaveny notebooky, projektory a tabulemi.
Vzhledem k tomu, že práce lektora je spojená i s cestováním, našim lektorům s plným rozvrhem proplácíme náklady s tím spojené (jízdné MHD).

Sociální život

Celý tým EDUA Group se vždy snaží novým lektorům poradit a pomoci i v základních věcech, které je třeba na začátku naší spolupráce vyřešit. Zároveň se pomocí některých sociálních aktivit (Quiz nights, party, pikniky apod.) snažíme budovat komunitu lektorů, která vám vaši práci usnadní a s mnohým vám poradí.

Seznam hlavních benefitů

 • možnost výběru ze široké nabídky různých kurzů
 • spravedlivé a motivující ohodnocení
 • akademická podpora, mentoring, tým senior lektorů.
 • pravidelné workshopy lektorského rozvoje
 • kompletně vybavená lektorská místnost a učebny
 • výborně vybavená knihovna
 • kopírování a tisk zdarma
 • přátelské a motivující pracovní prostředí
 • HR podpora
 • proplácení jízdného MHD (jen pro lektory s plným rozvrhem)
 • jazykové kurzy zdarma nebo s 50% slevou
 • profesní kurzy zdarma (jen pro lektory s plným rozvrhem)

Náborový proces

Vzhledem k hodnotám, které EDUA Group vyznává, klademe velký důraz na výběr lektorů. Šanci u nás mají zejména otevření, komunikativní a přátelští lektoři s maximálně profesionálním přístupem, kteří se chtějí dále rozvíjet a vzdělávat. Pokud tyto podmínky splňujete, bude se Vám během osmifázového náboru věnovat pětičlenný tým odborníků.

 

 

 

Dva personalisté odpovídají na inzeráty, aktivně oslovují zajímavé kandidáty a vybírají mezi absolventy TEFL programu.

 

 

 

Posuzujeme životopisy, vybíráme vhodné kandidáty.

 

 

 

K personalistům se přidává trojice metodiků. Během pohovoru společně ověřují metodické a didaktické znalosti uchazeče, jeho zkušenosti a motivaci.

 

 

 

Uchazeč předvede výukový plán pro 45minutovou hodinu a výuku samotnou. Následně proběhne výměna zpětné vazby.

 

 

 

Během ukázkové výuky zohledňujeme soft skills uchazeče – jeho komunikační a učitelské schopnosti, vystupování, prezentování, vhodnost k určitým typům studentů.

 

 

 

Získáváme a ověřujeme reference.

 

 

 

Metodici poskládají celkový profil lektora. Ten obsahuje hodnoticí zprávu o možnostech jeho využití a jeho odbornost v daných tématech.

 

 

 

V rámci adaptačního školení s Course Managerem se lektor seznámí s metodou Active learning a dalšími postupy v Caledonian School.

Několik tipů před absolvováním ukázkové hodiny, které vám mohou pomoci při přípravě dobrého plánu lekce

 • Plán hodiny by měl mít jasné cíle a strukturu
 • Do hodiny začleňte pestré aktivity zaměřené na různé jazykové dovednosti
 • Používáme komunikativní metodu výuky, student by měl proto mluvit co nejvíce
 • Snažte se od studenta získat co nejvíc informací
 • Nedělejte sáhodlouhé prezentace gramatiky, ale ujistěte se, že víte, co učíte

Požadavky

Caledonian School, člen skupiny EDUA Group, je členem Asociace jazykových škol operujících v České republice (AJŠ) a má certifikaci ISO 9001. Z toho důvodu hledáme lektory, kteří splňují následující požadavky:

• Mají vysokoškolské vzdělání, nejlépe pedagogického či jazykového zaměření,
• Mají jazykové znalosti alespoň na úrovni C1 podle SERR, které uchazeč musí doložit adekvátním certifikátem,
• Rodilí mluvčí by měli být držiteli TEFL/CELTA certifikátu.

Pokud prozatím nemáte dostatečnou kvalifikaci, ale rádi byste se stali součástí týmu lektorů EDUA Group, není nic jednoduššího, než s námi začít svoji lektorskou kariéru.
EDUA Group má vlastní výukový intenzivní TEFL program pod názvem TEFL in Prague (www.teflinprague.com).
Program trvá 4 týdny a zahrnuje v sobě jak intenzivní školení v metodice výuky, tak samotnou výukovou praxi s reálnými studenty. Všichni absolventi TEFL in Prague, kteří mají hodnocení Pass 1 a Pass 2 jsou přednostně zváni na pohovor s členem metodického oddělení EDUA Group a mají velkou šanci stát se součástí lektorského týmu. Budoucí lektoři, kteří dosáhnou hodnocení TEFL kurzu Pass 1, pak mají garanci práce v EDUA Group a pohovor je spíše formální záležitostí.

Jak učíme

Používáme osvědčenou kombinaci Komunikativní metody (CLT – Communicative Language Teaching), která zdůrazňuje výuku v kontextu a situační praxi s dalšími výukovými metodami, zejména těmi, u kterých je zajištěn rovnoměrný rozvoj všech jazykových dovedností studenta (mluvení, poslech, čtení, psaní, gramatika a slovní zásoba) s důrazem na správnost a plynulost jazykového projevu.
Komunikativní metodu doplňujeme moderními trendy jazykové výuky a dalšími postupy, které z Komunikativní metody vycházejí. Jedná se zejména o ESA metodu (Engage, Study, Activate), TTT metodu (Test teach Test), TBL metodu (Task based learning), které vyžadují aktivní přístup studenta a aktivují přirozený proces učení. Pochopení a důkladné procvičení studované látky a zejména její okamžité využití v reálném kontextu je naší prioritou.
Naše hodiny mají poměrně pevně danou strukturu, např. vždy začínáme zahřívací (warm-up) aktivitou a hodinu ukončujeme vhodnou zakončovací (wrap-up) aktivitou. Zároveň ale umožňujeme našim lektorům využít vlastní kreativitu a nápaditost, které přirozeně aplikují do hodin. Základním cílem je rozmluvit naše studenty, posílit jejich samostatný ústní projev (fluency) na základě správného používání gramatických struktur a slovní zásoby (accuracy).