Abychom vám zpříjemnili používání našich služeb používáme soubory cookie.
Cz_flag Uk_flag

Jak?

Když už víte, kdo se o vaši jazykovou výuku může postarat a co od něj chcete, přichází na řadu otázka JAK.

 

Jak studenty naučit, co potřebují umět?

Zde je naše odpověď jasná a sebevědomá – prostřednictvím Caledonian School Language Concept. Jde o námi vytvořenou a klienty prověřenou koncepci výuky, která reflektuje individuální potřeby studenta a optimálně kombinuje osvědčené výukové metody.


Klademe velký důraz na komunikativní přístup, v rámci něhož je ústřední postavou student. Ten se díky Caledonian School Language Concept stává aktivním činitelem výuky, protože:

 

  • se ocitá v simulovaných situacích, které musí řešit za použití stávající znalosti jazyka;
  • je lektorem naváděn k pochopení jazykových struktur, a to vlastním úsudkem;
  • vstřebává novou slovní zásobu samovolně v potřebném kontextu, bez nutnosti „biflování“;
  • pochytává cizí jazyk automaticky a přirozeně, bez nutnosti překládání do češtiny;
  • pokrok v jazyce vidí sám na sobě, a je tak motivován k dalšímu studiu.

 

Protože víme, že studentova motivace a chuť angažovat se v hodinách je nutnou podmínkou pro dosažení pokroku v jazyce, snažíme se neustále přicházet s novými postupy a přibližovat výuku studentům. Z Caledonian School Language Concept proto vycházejí i naše další inovativní řešení, která vašim zaměstnancům zpestří výuku a vám zaručí, že na konci sledovaného období budou vykazovat pokrok, jaký jsme si na začátku stanovili. Jsou jimi například: metodický koncept Dynamic Language, mobilní aplikace On-Your-Mind, soft-skillově zaměřený Language Skills Project, distanční forma výuky prostřednictvím projektu Telejazyky nebo doplňkový program English Events. Vhodnost využití konkrétních vzdělávacích programů ve vaší společnosti s vámi případně rozebere a posoudí náš obchodní konzultant či metodický garant.

 

 Aby výuka neustále směřovala ke stanovenému cíli, je třeba ji podrobovat průběžné kontrole. To v Caledonian School zabezpečujeme několika nástroji, a to:

 

  • pravidelným testováním pokroku (zpravidla jednou za semestr);
  • následným rozborem výsledků jednotlivých studentů s lektorem i s vámi;
  • individuálním nastavením výukových plánů a jejich revizí po každých 24–30 odučených hodinách;
  • observacemi lektorů v hodinách;
  • permanentním feedbackem, který je on-line k dispozici vám i studentům.


Pomocí dalších konkrétních opatření nastavených vždy na míru klientovi vám tak Caledonian School dokáže garantovat měřitelný pokrok v jazyce a spokojenost vašich zaměstnanců – vyžádejte si od nás nabídku s garancemi přímo pro vás!