Abychom vám zpříjemnili používání našich služeb používáme soubory cookie.
Cz_flag Uk_flag

Jazykové kurzy pro děti

Společnost Caledonian School ve spolupráci se sesterskou jazykovou školou Tutor pořádá i speciální kurzy angličtiny určené pro žáky základních škol ve věku 6-14 let.

 

Cílem kurzů je nadchnout děti pro cizí jazyk a vytvořit pozitivní vztah ke studiu. Kurzy nabízíme v následujících kategoriích: pro děti 1., 2., 3., 4. a 5. třídy a 6. až 9. Třídy (zde jsou kurzy navíc rozděleny dle úrovní).

 

Proč si vybrat náš jazykový kurz pro děti?

  • speciálně upravené učebny pro děti
  • malé skupinky
  • intenzita výuky 1 x 90 minut týdně
  • zkušení lektoři
  • rozdělení do skupin dle věku a znalostí

 

Charakteristika kurzů pro žáky 1.-5. tříd

Lektoři používají ve výuce obrázkové příběhy, obrázkové karty, písničky, říkanky a využívají hry spojené s pohybem. Děti si tak osvojují větné struktury a jednotlivá slovní spojení či výrazy ve smysluplných kontextech a výuka se pro ně stává více motivující.

 

Děti se učí povídat o sobě, své rodině, zálibách a dalších zajímavých tématech odpovídajících jejich věku a jsou plně povzbuzovány k vyjádření svých myšlenek pomocí jednoduché angličtiny. Každý pokus či reakce dítěte je kladně ohodnocena lektorem.

 

Lektoři při komunikaci s dětmi používají jednoduché instrukce a pomáhají si prostředky neverbální komunikace – gesty, mimikou, obrázky nebo autentickými předměty. Děti se učí porozumět informacím v cizím jazyce a adekvátně na ně reagovat. Výuka probíhá v anglickém jazyce, mateřský jazyk je používán minimálně.

 

Výuka je vysoce interaktivní, děti pracují s lektorem, ve dvojicích i skupinkách a učí se spolupracovat. Důraz je kladen na střídání činností, upevňování a souhrnné opakování jazyka a rozvíjení představivosti a poznávacích a sociálních schopností a dovedností dětí.

 

Výuka žáků 1. a 2. třídy ZŠ se v počátcích studia soustředí především na rozvoj mluvení a poslechu, při výuce žáků vyšších ročníků dochází k systematickému rozvoji všech jazykových dovedností – čtení, psaní, mluvení a poslechu.

 

Charakteristika kurzů pro žáky 6.-9. tříd

Výukové materiály obsahují přitažlivá a nápaditá témata, která jsou založena na skutečných zájmech a zálibách teenagerů. Lektoři používají ve výuce zajímavé projekty, které motivují dospívající mládež k učení se anglickému jazyku. Výuka je vysoce interaktivní, studenti pracují s lektorem, ve dvojicích i skupinkách. Žáci v hodinách diskutují, hrají scénky, pracují s texty písní, tvoří dialogy a současně získávají nové informace o světě kolem sebe. Výuka probíhá v anglickém jazyce, mateřský jazyk je používán minimálně.

 

Při výuce žáků vyšších ročníků dochází k systematickému rozvoji všech jazykových dovedností – čtení, psaní, mluvení a poslechu a osvojování gramatiky a slovní zásoby prostřednictvím souvislých textů. Důraz je kladen na rozvoj plynulého projevu studentů, poskytnutí reálného kontextu pro použití jazyka a souhrnné a systematické opakování jazyka.