Cz_flag Uk_flag

Jak se o lektory staráme?

Kvalitní lektorský tým je stěžejním pilířem naší práce a předpokladem vysokého standardu výuky. Proto se snažíme, aby se u nás lektoři cítili dobře, měli naši podporu, dostatek práce, adekvátní zázemí i motivaci k dalšímu rozvoji. Vše realizujeme v rámci Caledonian School Academy.

 

Akademická podpora

O lektory Caledonian School se stará akademický tým. Nový učitelé jsou observováni dvakrát ročně a je jim vždy poskytnuta zpětná vazba. Náš tým metodiků poskytuje metodickou podporu, mentoring a radí jak v metodických, tak organizačních otázkách. Lektoři se také mohou účastnit náhledových „peer observací“ v hodinách zkušenějších kolegů.

 

Program lektorského rozvoje (Teacher Development Programme)

Vedle pravidelných observací a mentoringu pořádáme pro lektory metodické workshopy. Workshopy jsou vedeny metodiky či senior lektory Caledonian School. Vedle standardních workshopů pořádáme i specializované programy jako Teaching Business English nebo Teaching Cambridge Exams, na konci kterých získávají lektoři certifikáty. Lektoři také obdrží certifikát o svém soustavném rozvoji, pokud se účastní během akademického roku alespoň 6 workshopů.

 

Seznam některých workshopů pořádaných v minulosti:

 • Effective error correction
 • Preparing students for FCE and CAE
 • Teaching business with fun
 • Warmers, fillers, wrap-ups
 • How to use a textbook effectively
 • How to teach conversation classes
 • How to deal with mixed-ability group

Benefity

 • možnost výběru počtu hodin
 • možnost výberu z různých druhů kurzů (veřejnostní, firemní)
 • plně hrazené jízdné MHD*
 • zdarma jazykový kurz (např. čeština pro cizince, francouzština apod.)*
 • zdarma profesní kurz (např. rozvoj soft skills apod.)*
 • pravidelné workshopy
 • kompletně vybavený teachers´room a učebny (počítače, wifi, projektory atd.)
 • výborně vybavená knihovna (přes 3 000 titulů)
 • kopírování zdarma
 • asistence při vyřizování nutných povolení pro práci v ČR (zdravotní pojištění apod.)
 • přátelské a motivující pracovní prostředí

* platí pro lektory s plným rozvrhem = minimálně 84 x 45 minut měsíčně

Aklimatizace

Uvědomujeme si, že aklimatizace v cizím prostředí může být zejména pro rodilé mluvčí náročná. Celý tým Caledonian School se vždy snaží novým lektorům poradit a pomoci i v základních věcech, které je třeba na začátku naší spolupráce vyřešit. Zároveň se snažíme pomocí některých sociálních aktivit (Quiz nights, party apod.) budovat komunitu rodilých mluvčích, která vám váš start v České republice usnadní a s mnohým vám poradí.

 

Aktuálně nabízené pozice naleznete zde.