Cz_flag Uk_flag

Jak to funguje, když nastoupím?

Pokud jsem úspěšně prošel pohovorem a stanu se lektorem Caledonian School, čekají mne na začátku následující kroky:

  • vyplnění osobního dotazníku pro HR oddělení
  • převzetí rozvrhu a zaškolení do organizačních věcí (Orientation)
  • zaškolení do metodiky a způsobu výuky (Academic Orientation)
  • podepsání smlouvy
  • zaškolení do fungování knihovny a převzetí učebnic (Library Orientation)
  • zahájení výuky
  • první observace do 2 měsíců po zahájení výuky

 

Převzetí rozvrhu, úvodní zaškolení do metodiky výuky, podepsání smlouvy a převzetí učebnic probíhá standardně v jednom dni.

 

Aktuálně nabízené pozice naleznete zde.