Abychom vám zpříjemnili používání našich služeb používáme soubory cookie.
Cz_flag Uk_flag

Jakou metodou učíme?

Používáme osvědčenou kombinaci Komunikativní metody (CLT – Communicative Language Teaching), která zdůrazňuje výuku v kontextu a situační praxi s dalšími výukovými metodami, zejména těmi, u kterých je zajištěn rovnoměrný rozvoj všech jazykových dovedností studenta (mluvení, poslech, čtení, psaní, gramatika a slovní zásoba) s důrazem na správnost a plynulost jazykového projevu.

 

Komunikativní metodu doplňujeme moderními trendy jazykové výuky a dalšími postupy, které z Komunikativní metody vycházejí. Jedná se zejména o ESA metodu (Engage, Study, Activate), TTT metodu (Test teach Test), TBL metodu (Task based learning), které vyžadují aktivní přístup studenta a aktivují přirozený proces učení. Pochopení a důkladné procvičení studované látky a zejména její okamžité využití v reálném kontextu je naší prioritou.

 

Naše hodiny mají poměrně pevně danou strukturu, např. vždy začínáme zahřívací (warm-up) aktivitou a hodinu ukončujeme vhodnou zakončovací (wrap-up) aktivitou. Zároveň ale umožňujeme našim lektorům využít vlastní kreativitu a nápaditost, které přirozeně aplikují do hodin. Základním cílem je rozmluvit naše studenty, posílit jejich samostatný ústní projev (fluency) na základě správného používání gramatických struktur a slovní zásoby (accuracy).