Abychom vám zpříjemnili používání našich služeb používáme soubory cookie.
Cz_flag Uk_flag

FAQ

Kdy mám nárok na status studenta?

Status studenta platí pro uchazeče, kteří vykonali maturitní zkoušku ve stejném kalendářním roce, v kterém u nás zahajují pomaturitní studium (minimálně 20 hodin výuky týdně). Pro následující školní rok se očekává zachovávání všech výhod, které studentům pomaturitního studia poskytuje vyhláška č. 322/2005 Sb. MŠMT. V případě jakýchkoli změn budou studenti včas informováni.

 

Je pomaturitní studium zakončeno nějakou mezinárodní jazykovou zkouškou?

V rámci studia je zahrnuta příprava k mezinárodně uznávaným jazykovým zkouškám. Co se týče anglického jazyka, absolvují studenti přípravu ke Cambridgeským zkouškám, které skládají v červnu na Britské radě.

 

Kolik studentu je ve třídě?

Maximální počet studentů ve třídě je 12 u kurzů EXCLUSIVE a 16 u standardních kurzů.

 

Jaké jazyky mohu v rámci pomaturitního studia navštěvovat?

V rámci pomaturitního studia je možné studovat 4 jazyky (angličtinu, španělštinu, francouzštinu a němčinu).