Abychom vám zpříjemnili používání našich služeb používáme soubory cookie.
Cz_flag Uk_flag

Organizace a podmínky studia

Organizace studia

 

Organizace a forma pomaturitního studia

Pomaturitní studium je zařazeno ve vyhlášce MŠMT ČR. Osnovy jsou sestaveny tak, aby byla kromě teoretické přípravy věnována dostatečná pozornost praktickým cvičením a použití získaných jazykových dovedností v reálných situacích. Součástí výuky je také příprava studentů na mezinárodní jazykové zkoušky. V každé studijní skupině, do níž jsou studenti rozřazení na základě dosavadních znalostí jazyka zjištěných v rozřazovacím testu, je maximálně 16 studentů.

 

Výuka v základním typu pomaturitního studia probíhá pod vedením tří lektorů, z nichž každý má svou specifickou roli (platí pro dopolední studium angličtiny):

 

The Core Instructor (Třídní učitel) - lektor během 10 vyučovacích hodin týdně probírá základní látku dle osnov pro příslušnou jazykovou úroveň.

 

The Exam Preparation Instructor (Gramatik) - procvičuje probranou látku, zejména gramatiku a připravuje studenty na mezinárodní jazykové zkoušky, učí 6 vyučovacích hodin týdně.

 

The Skills Development Instructor (Rodilý mluvčí) - zaměřuje se na obchodní angličtinu a na procvičování komunikačních dovedností a učí 4 vyučovací hodiny týdně.

 

Mezinárodní atmosféra

Velmi důležitým aspektem při studiu cizích jazyků je prostředí, ve kterém jazyková výuka probíhá. Jazyková škola Caledonian School Vám proto nabízí příjemnou mezinárodní atmosféru a celý pracovní tým Caledonian School je Vám při řešení jakýchkoliv problémů k dispozici.

 

Obsahové zaměření pomaturitního studia

Výuka v rámci kurzů pomaturitního studia je zaměřena na procvičování všech jazykových dovedností - poslechu, konverzace, čtení a psaní. Využíváme komunikativní metodu, která motivuje a vede studenty k samostatnému projevu. Studenti se v rámci jazykových kurzů učí plynulé konverzaci, porozumění mluvenému i psanému projevu. Slovní zásoba se orientuje na oblasti každodenního života. Výuka vychází z potřeb jednotlivých studentů.

 

Kromě výuky obecného jazyka studium rozšiřuje také znalosti z oblasti kultury, reálií, firemní komunikace, marketingu aj. Naučíte se např. správně napsat životopis, úspěšně absolvovat pracovní nebo výběrový pohovor a další praktické dovednosti.

 

Podmínky studia

 

Status studenta

Pomaturitních jazykových kurzů se může zúčastnit každý, kdo má zájem o intenzivní studium v jazykovém kurzu. Studentské výhody vyplývající ze zařazení ve vyhlášce MŠMT ČR se však vztahují pouze na níže uvedené studenty.

 

Pro studenty, kteří vykonali maturitní zkoušku v kalendářním roce, v němž zahajují studium v uvedeném pomaturitním jazykovém kurzu, staví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (MŠMT ČR) jednoletý kurz cizích jazyků s denní výukou (min. 20 hodin výuky týdně) na úroveň studia na středních školách. To znamená, že pouze v tomto případě získají studenti status studenta a rodiče těchto studentů budou moci brát od státu příspěvky.

 

Pro následující školní rok se očekává zachovávání všech výhod, které studentům pomaturitního studia poskytuje vyhláška č. 322/2005 Sb. MŠMT. V případě jakýchkoli změn budou studenti včas informováni.

 

Úhrada kurzovného

pobočky v Praze a v Brně

Kurzovné je možné zaplatit také ve splátkách. Zde vše záleží pouze na domluvě studenta s námi. Při splátkovém kalendáři se však cena navyšuje o 5 %.

 

Platit je možné v hotovosti nebo platební kartou v pokladně jazykové školy Caledonian School, fakturou (vystavíme na požádání) nebo převodním příkazem na náš účet.

 

Jako variabilní symbol uveďte Vaše registrační číslo, pokud Vám byla vystavena faktura, uveďte číslo faktury.

 

pobočky v Hradci Králové a v Pardubicích

Student má možnost zaplatit kurz ve dvou splátkách.

 

Zakončení studia mezinárodní zkouškou

Pomaturitní studium angličtiny může být zakončeno mezinárodní jazykovou zkouškou.