Tisknout   |   Uložit jako PDF   |   Zavřít
Zákaznická linka: 257 313 650
Email: info@caledonianschool.cz
Caledonian Languages, s.r.o.
U Půjčovny 2, 110 00 Praha 1
 
 

Intensive CZ for Beginners part 1 (2 weeks)

Termín výuky:

Intenzita:
5×4 lekce týdně

Čas výuky:
Po-Pá: 09:00 - 12:00

Počet lekcí:
40 × 45 minut

Místo konání:
Pobočka Anděl
Radlická 2000/3
Praha

Kód termínu:
JS11042071


4 699,- Kč

Další termíny:

Toto je jediný volný termín tohoto kurzu. Prosím, kontaktujte nás pro vypsání dalších termínů.

Type of the course: Intensive Course

 • if you need to learn Czech very quickly
 • two-week blocks of classes, 20 classes each week
 • maximum number of students per group is 12


 

Level A1 accordingto the Common European Framework of Reference for Languages:
 
What I know: What I will learn: A1
 • A complete beginner with no previous language knowledge.
 • I CAN understand basic instructions, take part in simple discussions on basic conversation topics
 • I UNDERSTAND simple information, notices and instructions
 • I CAN fill out basic forms, take notes including time, dates and locations
 • I UNDERSTAND basic instructions concerning time, dates, classrooms in which the course is held and tasks which should be completed
 • I CAN introduce myself as well as others, interview another person, eg. where they live, what they do, what they like, and I can answer those questions myself
 • I CAN converse in a simple way
 • I CAN write short messages, eg. postcards from holidays

 

 
Typ kurzu: Intenzivní kurz

 • pokud se chcete naučit česky velmi rychle
 • dvoutýdenní blok výuky, 20 lekcí každý týden

 

ÚROVEŇ A1 DLE EVROPSKÉHO REFERENČNÍHO RÁMCE:

 
Co umím: Co se naučím: A1
 • Úplný začátečník, žádná předchozí znalost jazyka
 • UMÍM porozumět základním instrukcím, účastnit se jednoduchých diskuzí o základních konverzačních tématech.
 • ROZUMÍM jednoduchým informačním tabulím, instrukcím a informacím.
 • UMÍM vyplnit základní formuláře, psát poznámky včetně časových údajů, dat a míst.
 • ROZUMÍM základním instrukcím, které se týkají časů, data, učebny kurzu a úkolů, které mají být splněny.
 • UMÍM představit sebe a ostatní  a klást jiné osobě otázky (např. kde žije, co dělá, co má  ráda )a umím  na podobné otázky odpovídat.
 • UMÍM jednoduchým způsobem konverzovat.
 • UMÍM psát krátké jednoduché vzkazy např. pozdravy z dovolené.

 

 

Kurz je pořádán ve spolupráci s Caledonian School.

 

We reserve the right to change teachers of courses.

Osnova

 

Grammar:

 

Vocabulary:

 • the verb být, the preposition z/ze + genitive singular
 • the gender, possessive pronouns
 • numbers 0 – 10, the present conjugation of verbs
 • numbers 0 – 100, time
 • numbers 0 – 1000, the accusative singular
 • past tense
 

Greetings and school phrases; Where are you from?

 • basic phrases
 • pronunciation
 • introductions

 
Family and professions

 • speaking about your family and profession

 
Telephone dialogues

 • exchanging the telephone numbers
 • what are you doing?
 • Invitations

 
When shall we meet?

 • telling the time
 • planning meetings

 
In a restaurant

 • being late
 • ordering food and paying for it

 
Who was it?; What did you do yesterday?

 • who was it?
 • famous people
 • saying what you did

 

 

 

Výukové materiály

Čeština Expres 1 (1st half)