Abychom vám zpříjemnili používání našich služeb používáme soubory cookie.
Cz_flag Uk_flag

Angličtina velmi pokročilí + 1x2 (30)

Termín výuky:
Intenzita: 1×2 lekce týdně
Čas výuky: Pá: 09:00 - 10:30
Počet lekcí: 30 × 45 minut
Místo konání: Pobočka Anděl - Radlická 2000/3, Praha
Kód termínu: JS11042268
Obchodní podmínky
Cena kurzu
3 999,-

O jaký typ kurzu jde?

 • kurz je zaměřen na obecný jazyk
 • vyučuje se podle principů komunikativní metody
 • výuka je vysoce interaktivní, studenti pracují ve dvojicích, skupinkách
 • kurz rozvíjí všechny jazykové dovednosti (poslech, čtení, psaní, mluvení) se zvýšeným důrazem na mluvený projev
 • gramatika je vyučována v kontextu (studenti sami odvozují gramatická pravidla)
 • studenti jsou cíleně vedeni k osvojení slovní zásoby (z kontextu, obrázků nebo autentických materiálů)
 • výuka probíhá za využití moderních technologií
 • znalosti získané v kurzu pomohou i při skládání některých mezinárodních zkoušek (např. TOEFL)
 • průměrně je ve třídě 8 studentů

 

Intenzita: výuka probíhá jednou týdně v bloku dvou vyučovacích hodin

 

Pro koho je kurz určený?

 • Kurz je určený pro velmi pokročilé - C1.2

Nejste si jistí, zda je to pro vás správná úroveň? Udělejte si náš rozřazovací test!

 

Lektoři:

 • zkušení čeští a zahraniční lektoři s univerzitním vzděláním pedagogického či jazykového směru nebo mezinárodními pedagogickými (TEFL, CELTA atd.) či jazykovými certifikáty (např. CPE)
 • Lektoři prochází intenzivním školením, aby dokázali vést efektivní a zároveň zábavnou výuku
 • dostávají pravidelnou zpětnou vazbu na svou výuku, což zajišťuje stálou a vysokou kvalitu naší výuky

Společnost si vyhrazuje právo na změnu lektora kurzu.

 

ÚROVEŇ C1 DLE EVROPSKÉHO REFERENČNÍHO RÁMCE

Co už umím:

 • používám všechny slovesné časy a podmínkové věty (reálná a nereálná podmínka) a rozlišuji jejich použití
 • znám modální slovesa (včetně minulých) a jejich opisy k vyjádření nutnosti, zákazu či jistoty (I will not have to put off the final decision, because I know what to do already. He must have sent a letter to her.) a umím převést přímou řeč do nepřímé (The minister said that he would resign.) 
 • dokážu konverzovat na jakékoli téma, vyprávím komplikované příběhy
 • umím vyjádřit svůj názor na náročná témata
 • dokážu přesně zformulovat své myšlenky a neznámá slova opsat natolik přesně, že mi posluchač porozumí
 • bez větších potíží rozumím mluvenému slovu včetně rozhlasových a televizních pořadů
 • nemám problémy s komunikací s rodilým mluvčím

Co se naučím:

 • rozšířím svou znalost různých gramatických jevů (průběhové a předpřítomné slovesné časy, způsobová slovesa, trpný rod, přídavná jména a příslovce)
 • posílím svou schopnost vyjadřovat se slovem i písmem o nejrůznějších tématech, zvýším plynulost projevu, pohotovost a přesnost vyjadřování
 • zlepším svou schopnost porozumění autentickým materiálům (novinové články, rádio, filmy)
 • rozšířím si slovní zásobu o další specifické výrazy, frázová slovesa, kolokace a idiomy

 

Výukové materiály

Učebnice Speakout Advanced (lekce 6-8) (with ActiveBook)

https://obalky.kosmas.cz/ArticleCovers/197541_big.jpg

 • Nová učebnice na trhu s nejpropracovanější možností interaktivní výuky
 • Přirozeně propojuje výuku ve třídě s reálným světem
 • Používá autentické materiály z dílny BBC (dokumenty, sitkomy, podcasty)
 • Videa a podcasty s možností stažení do mobilního telefonu/ iPadu
 • Active teach – učebnice v digitálním formátu s audio nahrávkami a videi
 • Interaktivní DVD-ROM pro domácí samostudium a opakování

 


Termín výuky:
Intenzita: 1×2 lekce týdně
Čas výuky: Pá: 09:00 - 10:30
Počet lekcí: 30 × 45 minut
Místo konání: Pobočka Anděl - Radlická 2000/3, Praha
Kód termínu: JS11042268
Obchodní podmínky
Cena kurzu
3 999,-