Tisknout   |   Uložit jako PDF   |   Zavřít
Zákaznická linka: 257 313 650
Email: info@caledonianschool.cz
Caledonian Languages, s.r.o.
U Půjčovny 2, 110 00 Praha 1
 
 

Angličtina pro žáky 6. až 9. třídy - mírně pokročilí (30)

Termín výuky:

Intenzita:
1×2 lekce týdně

Čas výuky:
St: 14:30 - 16:00

Počet lekcí:
30 × 45 minut

Místo konání:
Pobočka Anděl
Radlická 2000/3
Praha

Kód termínu:
JS11042044


3 999,- Kč

Další termíny:


Čas výuky: 16:10 - 17:40
Místo: Praha 8 - Karlín


Čas výuky: 14:30 - 16:00
Místo: Praha 8 - Karlín

Typ kurzu: Pro děti 6. až 9. třídy
 • Speciální kurzy angličtiny určené pro žáky 6. až 9. třídy základních škol.
 • Cílem kurzů je nadchnout děti pro cizí jazyk a vytvořit pozitivní vztah ke studiu
 • maximálně 10 studentů ve skupině

Pro správné zařazení žáka je vhodné přijít si k nám napsat rozřazovací test.


Charakteristika kurzu:
 
 • Osvojování anglického jazyka v kurzech pro teenagery je spojeno se zábavou, probíhá prostřednictvím různých podnětných a tvořivých aktivit, při kterých se žáci učí přirozeně komunikovat. Výuka probíhá v anglickém jazyce, mateřský jazyk je používán minimálně.
 • Výukové materiály obsahují  zajímavá a nápaditá témata, která jsou založena na reálných zájmech a zálibách teenagerů. Lektoři – zkušení rodilí mluvčí nebo kvalifikovaní čeští učitelé – používají ve výuce zajímavé projekty, které motivují dospívající mládež k učení anglického jazyka. Výuka je vysoce interaktivní, studenti pracují s lektorem, ve dvojicích i skupinkách. Žáci v hodinách diskutují, hrají scénky, pracují s texty písní, tvoří dialogy a současně získávají nové informace o světě.
 • Lektoři při komunikaci se žáky používají prostředky verbální i neverbální komunikace –(mimika, gesta, obrázky, fotografie a jiné autentické předměty), a  žáci se tak učí porozumět informacím v cizím jazyce a adekvátně na ně reagovat.
 • Znalosti získané v kurzu pomohou i při skládání některých mezinárodních zkoušek (např. TOEFL).
 • Výuka je zaměřena na systematický rozvoj a procvičování všech jazykových dovedností: čtení, psaní, mluvení a poslech, osvojování gramatiky a slovní zásoby prostřednictvím souvislých textů. Důraz je kladen na rozvoj plynulého projevu studentů, poskytnutí reálného kontextu pro použití jazyka, upevňování a souhrnné systematické opakování jazyka.
 • Cílem dětských kurzů je vytvořit pozitivní vztah k anglickému jazyku a motivovat žáky k dalšímu studiu cizích jazyků.


Kurz je pořádán ve spolupráci s Caledonian School.

 

Společnost si vyhrazuje právo na změnu lektora kurzu.
 

Osnova

Témata kurzu:

 

Gramatika:

 •  části těla
 • lidské smysly
 • práce
 • hrdinové dnešního dne
 • fáze života
 
 • přítomný čas prostý a průběhový
 • minulý čas prostý pravidelných a nepravidelných sloves
 • vazba used to
 • minulý čas průběhový
 • minulý čas prostý a průběhový – rozdíly v použití

 

Výukové materiály

Interactive 2 (1-3) a doplňkové materiály