Tisknout   |   Uložit jako PDF   |   Zavřít
Zákaznická linka: 257 313 650
Email: info@caledonianschool.cz
Caledonian Languages, s.r.o.
U Půjčovny 2, 110 00 Praha 1
 
 

Angličtina pro děti 5. třídy (30)

Termín výuky:

Intenzita:
1×2 lekce týdně

Čas výuky:
St: 14:30 - 16:00

Počet lekcí:
30 × 45 minut

Místo konání:
Pobočka Karlín
Karlínské náměstí 8
Praha

Kód termínu:
JS11042040


4 280,- Kč

Další termíny:


Čas výuky: 14:40 - 16:10
Místo: Praha 5 - Anděl

 

O jaký typ kurzu jde?

  • Speciální kurzy angličtiny určené pro žáky 5. třídy základních škol.
  • Cílem kurzů je nadchnout děti pro cizí jazyk a vytvořit pozitivní vztah ke studiu
  • průměrně 8 studentů ve skupině

Charakteristika kurzu:
 
  • Osvojování anglického jazyka v dětských kurzech je spojeno s hrou, zábavou a probíhá prostřednictvím různých zábavných her a jiných podnětných či tvořivých aktivit (kreslení, vystřihování, vybarvování), při kterých se děti učí přirozeně komunikovat.
  • Lektoři – zkušení rodilí mluvčí nebo kvalifikovaní čeští učitelé – používají ve výuce obrázkové příběhy, obrázkové karty (flashcards), písničky, říkanky a využívají hry spojené s pohybem. Děti si tak osvojují větné struktury a jednotlivá slovní spojení či výrazy v kontextu a výuka se pro ně stává více motivující.
  • Výuka probíhá v anglickém jazyce, mateřský jazyk je používán minimálně. Děti se učí povídat o sobě, své rodině, zálibách a dalších zajímavých tématech odpovídajících jejich věku a jsou povzbuzovány k vyjádření svých myšlenek pomocí jednoduché angličtiny. Každý pokus či reakce dítěte je kladně ohodnocena lektorem.
  • Lektoři při komunikaci s dětmi používají jednoduché instrukce a pomáhají si prostředky neverbální komunikace – gesty, mimikou, obrázky nebo autentickými předměty. Děti se učí porozumět informacím v cizím jazyce a adekvátně na ně reagovat.
  • Znalosti získané v kurzu pomohou i při skládání některých mezinárodních zkoušek (např. YLE).
  • Výuka je vysoce interaktivní, děti se učí spolupracovat,  pracují s lektorem, ve dvojicích i skupinkách. Důraz je kladen na střídání činností, upevňování a souhrnné opakování jazyka, rozvíjení představivosti a poznávacích i  sociálních schopností a dovedností dětí.
  • Cílem dětských kurzů je vytvořit pozitivní vztah k anglickému jazyku a motivovat děti k pozdějšímu studiu cizích jazyků.

 

Společnost si vyhrazuje právo na změnu lektora kurzu.

Výukové materiály

Incredible English 4 Second Edition (1-5)