Abychom vám zpříjemnili používání našich služeb používáme soubory cookie.
Cz_flag Uk_flag

Czech Weekend course for Beginners

Termín výuky:
Intenzita: 1×4 lekce týdně
Čas výuky: So: 09:00 - 12:00
Počet lekcí: 60 × 45 minut
Místo konání: Pobočka Karlín - Karlínské náměstí 8, Praha
Kód termínu: JS11042249
Obchodní podmínky
Cena kurzu
7 499,-

Course type:

 • courses running each Saturday 4 x 45 minutes
 • 15 weeks (= 60 classes)
 • the course is designed to take you to level A1.1
 • maximum number of students per group is 12

Who is this course for?

 • Do you work during the week and only have time at weekends?

Teachers:

 • the course is taught by an experienced teacher (a Czech native)

 

We reserve the right to change teachers of courses.


Typ kurzu:

 • výuka probíhá v sobotu v intenzitě 4 x 45 minut, délka kurzu 15 týdnů (= 60 lekcí)
 • čas 9:00 – 12:15 (dvě 15minutové přestávky)  
 • kurz je určen pro studenty na úrovni A1.1

Pro koho je kurz určen?

 • Pracujete během týdne a máte čas jen o víkendu?

Lektoři:

 • v kurzech učí přátelští a kvalifikovaní lektoři
 • všichni lektoři prošli intenzivním školením jazykové školy Tutor

Osnova

Grammar

 • the verb být, the preposition z/ze + genitive singular
 • the gender, possessive pronouns
 • numbers 0 – 10, the present conjugation of verbs
 • numbers 0 – 100, time
 • numbers 0 – 1000, the accusative singular
 • past tense

 
 

Vocabulary

Greetings and school phrases; Where are you from?

 • basic phrases
 • pronunciation
 • introductions

Family and professions

 • speaking about your family and profession

Telephone dialogues


 • exchanging the telephone numbers
 • what are you doing?
 • invitations

When shall we meet?

 • telling the time
 • planning meetings

In a restaurant

 • being late
 • ordering food and paying for it

Who was it?; What did you do yesterday?

 • who was it?
 • famous people
 • saying what you did

 
 

Gramatika

 • sloveso  být, předložka z/ze + genitiv singuláru
 • rod, přivlastňovací zájmena
 • číslovky 0 – 10, přítomný čas sloves
 • číslovky 0 – 100, čas
 • číslovky 0 – 1000, akuzativ singuláru
 • minulý čas

Témata

Pozdravy a školní fráze; Odkud jsi?

 • Základní fráze
 • výslovnost
 • představování

Rodina a povolání

 • Mluvíme o své rodině a práci

Telefonické rozhovory

 • Výměna telefonních čísel
 • Co děláš?
 • pozvánky

Kdy se sejdeme?

 • Čas v češtině
 • Plánování schůzek

V restauraci

 • Pozdní příchod
 • Objednávka jídla a placení

Kdo to byl?; Co jsi dělal včera?

 • Kdo to byl?
 • Slavné osobnosti
 • Co jsem dělal/a

 

Výukové materiály

Čeština Expres 1


Termín výuky:
Intenzita: 1×4 lekce týdně
Čas výuky: So: 09:00 - 12:00
Počet lekcí: 60 × 45 minut
Místo konání: Pobočka Karlín - Karlínské náměstí 8, Praha
Kód termínu: JS11042249
Obchodní podmínky
Cena kurzu
7 499,-