Tisknout   |   Uložit jako PDF   |   Zavřít
Zákaznická linka: 257 313 650
Email: info@caledonianschool.cz
Caledonian Languages, s.r.o.
U Půjčovny 2, 110 00 Praha 1
 
 

Francouzština začátečníci 1x2 (30) II

Termín výuky:

Intenzita:
1×2 lekce týdně

Čas výuky:
St: 17:50 - 19:20

Počet lekcí:
30 × 45 minut

Místo konání:
Pobočka Karlín
Karlínské náměstí 8
Praha

Kód termínu:
JS11042228


3 999,- Kč

Další termíny:

Toto je jediný volný termín tohoto kurzu. Prosím, kontaktujte nás pro vypsání dalších termínů.

O jaký typ kurzu jde?

 • vyučuje se podle principů komunikativní metody
 • výuka je vysoce interaktivní, studenti pracují ve dvojicích, skupinkách
 • kurz rozvíjí všechny jazykové dovednosti (poslech, čtení, psaní, mluvení) se zvýšeným důrazem na mluvený projev
 • gramatika je vyučována v kontextu (studenti sami odvozují gramatická pravidla)
 • studenti jsou cíleně vedeni k osvojení slovní zásoby (z kontextu, obrázků nebo autentických materiálů)
 • výuka probíhá za využití moderních technologií
 • znalosti získané v kurzu pomohou i při skládání některých mezinárodních zkoušek (např. TOEFL)
 • průměrně je ve třídě 8 studentů 

 

Pro koho je kurz určený?

 • Kurz je určený pro začátečníky A1.1 - druhý semestr úrovně začátečníci

Nejste si jistí, zda je to pro vás správná úroveň? Udělejte si náš rozřazovací test!

 

Kdo kurz vyučuje?

 • Kurz je veden zkušeným a kvalifikovaným českým lektorem nebo rodilým mluvčím
 • Lektoři prochází intenzivním školením, aby dokázali vést efektivní a zároveň zábavnou výuku

Společnost si vyhrazuje právo na změnu lektora kurzu.

ÚROVEŇ A1 DLE EVROPSKÉHO REFERENČNÍHO RÁMCE

Co už umím:

 • zabývala jsem se studiem základů francouzštiny a znám základní gramatické jevy (abecedu, číslovky, množné číslo, určitý a neurčitý člen)
 • znám základní skladbu francouzské věty, umím časovat základní pravidelná i nepravidelná slovesa (être, avoir, habiter, s'appeler, apprendre, aller, pouvoir, venir a další), vytvořím zápornou větu (Je n’aime pas la pluie.) i otázku (Est-ce que tu veux manger avec moi ?)
 • setkal/a jsem se s blízkou budoucností (Je vais inviter des amis samedi soir.) a minulým časem složeným (J’ai visité la tour Eiffel.)
 • dokážu sdělit základní informace o sobě, své rodině a práci a reaguji na jednoduché otázky týkající se mé osoby 
 • jednoduše konverzuji o svých zájmech, aktivitách a svém denním programu

Co se naučím:

 • naučím se časovat nová nepravidelná slovesa (plaire, devoir, sortir,…)
 • osvojím si ukazovací zájmena, výrazy času (pendant des mois, depuis le 18 juin), záporné výrazy (Je n’ai jamais dit ça.) a další gramatické jevy   
 • prohloubím své znalosti v použití minulého času složeného (Elle est arrivée.), seznámím se s budoucím časem jednoduchým (Je te présenterai Romain.) a subjunktivem přítomným (Il aimerait bien que tu lui écrives.)
 • osvojím si novou slovní zásobu z oblasti volného času, cestování, počasí a bydlení a vyjádřím svůj názor na další běžná témata
 • představím svůj běžný den, zorientuji se v mapě a popíšu cestu a přiblížím i vzhled osob  
 • získám velmi pevné základy, na kterých se mi bude v dalším studiu dobře stavět

 

Výukové materiály

Učebnice a pracovní sešit Alter Ego+ A1.