Tisknout   |   Uložit jako PDF   |   Zavřít
Zákaznická linka: 257 313 650
Email: info@caledonianschool.cz
Caledonian Languages, s.r.o.
U Půjčovny 2, 110 00 Praha 1
 
 

Francouzština středně pokročilí 1x2

Termín výuky:

Intenzita:
1×2 lekce týdně

Čas výuky:
Út: 17:00 - 18:30

Počet lekcí:
60 × 45 minut

Místo konání:
Tutor, s.r.o.
S. K. Neumanna 1257/7
500 02 Hradec Králové

Kód termínu:
JS11042132


4 499,- Kč

Další termíny:

Toto je jediný volný termín tohoto kurzu. Prosím, kontaktujte nás pro vypsání dalších termínů.

Úroveň: kurz odpovídá úrovni B1.1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky
 
Intenzita: výuka probíhá jednou týdně v bloku dvou vyučovacích hodin
 
Charakteristika kurzu:

 • vyučuje se podle principů komunikativní metody (studenti komunikují v cílovém jazyce) 
 • výuka je vysoce interaktivní, studenti pracují ve dvojicích, skupinkách 
 • důraz je kladen na rozvoj všech jazykových dovedností (poslech, čtení, psaní, mluvení) 
 • gramatika je vyučována v kontextu (studenti sami odvozují gramatická pravidla) 
 • studenti jsou cíleně vedeni k osvojení slovní zásoby (z kontextu, obrázků nebo autentických materiálů) 
 • důraz je kladen na řízenou konverzaci
 • znalosti získané v kurzu pomohou i při skládání některých mezinárodních zkoušek (např. DELF B1)
 • maximální počet studentů ve skupině je 12

 
ÚROVEŇ B1 DLE EVROPSKÉHO REFERENČNÍHO RÁMCE

Co už umím:  

 • umím aktivně používat dosud známé probrané slovesné časy jako minulý čas složený (J’ai visité la tour Eiffel.), nedávnou minulost (Paul vient de partir.), blízkou budoucnost (Je vais inviter des amis samedi soir.) a budoucí čas jednoduchý (Je te présenterai Romain.)
 • dokážu použít subjunktiv (Il répète pour que tu comprennes.), podmiňovací způsob přítomný (On aimerait bien vous revoir.) a trpný rod (Les rues ont été fermées par la mairie.)
 • dobře se orientuji v základních gramatických jevech (ukazovací zájmena - samostatná, nesamostatná, tázací a vztažná zájmena, tvoření příslovcí a stupňování příslovcí a přídavných jmen)
 • jsem schopen/a pohovořit o běžných a společenských tématech (móda, cestování, bydlení, globální problémy světa) a mluvit o svých zážitcích, zkušenostech a cílech
 • dokážu vyjádřit a obhajovat svůj názor a umím popsat vzhled i charakter osob a směr cesty

Co se naučím:

 • prohloubím své dobré znalosti minulých časů a subjunktivu (Je suis surprise que personne ne dise rien.) a naučím se používat minulý čas jednoduchý (Il partit sans se retourner.)
 • osvojím si pravidla tvoření nepřímé řeči (Elle a dit qu’elle était heureuse.), příčestí přítomného (pouvant, prenant, étant, sachant) a naučím se vyjádřit podmínku (S’il ne travaille pas, qu’il ne vienne pas me demander des explications !, Si elle n’a pas aimé, dis-le-moi !)
 • vyjádřím svůj názor na běžná a společenská témata, budu umět převyprávět příběhy a zorientuji se v autentických textech
 • budu schopen/na vyjádřit své pocity, obavy, radost či zklamání a poskytnu radu

Zkuste si rozřazovací test z francouzštiny. V testu byste měli dosáhnout úrovně středně pokročilý.

Lektoři: 

 • v kurzech učí zkušení a kvalifikovaní čeští a zahraniční lektoři
 • všichni lektoři prošli intenzivním školením jazykové školy Tutor
 • společnost si vyhrazuje právo na změnu lektora kurzu

Osnova

Gramatika:

 

Slovní zásoba:

Minulé časy (l’imparfait, le passé composé, le plus-que-parfait)
Postavení přídavných jmen ve větě
Souslednost časů (la concordance des temps)
Subjunktiv (další použití)
Minulý čas jednoduchý (le passé simple)
Příčestí přítomné (le participe présent)
Vyjádření podmínky (si + présent, si + passé composé)

 

Konverzační témata:

Vzpomínky na minulost
Popis místa, osob a dojmů
Osudová setkání
Rodinná atmosféra
Obavy
Konverzační situace (dialogy, telefonování)

Dovednosti:

Vyjádření důvěry a nedůvěry
Vyjádření emocí a pocitů (hněvu, radosti, smutku)
Vyprávění příběhu
Vyjádření strachu, obavy a naděje
Vyjádření lhostejnosti a zklamání
Předložení/přijmutí návrhu
Dáváme rady

 

Výukové materiály

Učebnice a pracovní sešit Alter Ego+ B1.