Tisknout   |   Uložit jako PDF   |   Zavřít
Zákaznická linka: 257 313 650
Email: info@caledonianschool.cz
Caledonian Languages, s.r.o.
U Půjčovny 2, 110 00 Praha 1
 
 

Francouzština začátečníci 1x2

Termín výuky:

Intenzita:
1×2 lekce týdně

Čas výuky:
St: 17:00 - 18:30

Počet lekcí:
60 × 45 minut

Místo konání:
Tutor, s.r.o.
S. K. Neumanna 1257/7
500 02 Hradec Králové

Kód termínu:
JS11042219


4 499,- Kč

Další termíny:

Toto je jediný volný termín tohoto kurzu. Prosím, kontaktujte nás pro vypsání dalších termínů.

Úroveň: kurz odpovídá úrovni A1.1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky
 
Intenzita: výuka probíhá jednou týdně v bloku dvou vyučovacích hodin
 
Charakteristika kurzu:

 • vyučuje se podle principů komunikativní metody (studenti komunikují v cílovém jazyce) 
 • výuka je vysoce interaktivní, studenti pracují ve dvojicích, skupinkách 
 • důraz je kladen na rozvoj všech jazykových dovedností (poslech, čtení, psaní, mluvení) 
 • gramatika je vyučována v kontextu (studenti sami odvozují gramatická pravidla) 
 • studenti jsou cíleně vedeni k osvojení slovní zásoby (z kontextu, obrázků nebo autentických materiálů) 
 • důraz je kladen na řízenou konverzaci
 • znalosti získané v kurzu pomohou i při skládání některých mezinárodních zkoušek (např. DELF A1)
 • maximální počet studentů ve skupině je 12


ÚROVEŇ A1 DLE EVROPSKÉHO REFERENČNÍHO RÁMCE

Co už umím:

 • nikdy jsem se nezabýval/a studiem francouzštiny a rád/a bych se tento jazyk naučil/a

Co se naučím: 

 • osvojím si základní gramatické jevy (abeceda, osobní a přivlastňovací zájmena, určitý člen (le, la, les), základní slovesa: être, avoir, habiter, s'appeler, apprendre, travailler), které podrobně proberu a procvičím 
 • naučím se časovat slovesa 1. konjugace (-er) a použít zápor ve větě, získám přehled o výslovnosti ve francouzštině
 • osvojím si základní slovní zásobu (povolání, členové rodiny, země a národnosti, aktivity pro volný čas,...) 
 • budu se umět představit, mluvit o sobě a svých osobních údajích a vést jednoduchou konverzaci při prvním setkání 
 • naučím se orientovat v běžných společenských obratech, budu si umět smluvit schůzku a přijmout nebo odmítnout pozvání
 • získám velmi pevné základy, na kterých se mi bude v dalším studiu dobře stavět


Lektoři:

 • v kurzech učí přátelští a kvalifikovaní čeští lektoři
 • všichni lektoři prošli intenzivním školením jazykové školy Tutor
 • společnost si vyhrazuje právo na změnu lektora kurzu

Osnova

Gramatika:

 

Konverzační témata:

Abeceda a číslovky
Určitý člen (le, la, les)
Osobní zájmena (je, tu, il/elle, vous)
Přivlastňovací zájmena (mon, ton, votre,…)
Základní slovesa (être, avoir, habiter, s'appeler, apprendre, travailler)
Slovesný zápor (ne ... pas)
Dělivý člen (du / de la)
Časování sloves 1. konjugace (-er)

 

Seznamujeme se (pozdravy, oslovení)
Představujeme se a vyprávíme o sobě
Odkud jsem já a odkud jsou druzí? (národnosti, země)
Naše koníčky (jak se bavíme a jak odpočíváme)
Studujeme a pracujeme (druhy povolání)
Co máme/nemáme rádi

 

Výukové materiály

Učebnice a pracovní sešit Alter Ego+ A1.