Tisknout   |   Uložit jako PDF   |   Zavřít
Zákaznická linka: 257 313 650
Email: info@caledonianschool.cz
Caledonian Languages, s.r.o.
U Půjčovny 2, 110 00 Praha 1
 
 

Italština mírně pokročilí + 1x2 (30)

Termín výuky:

Intenzita:
1×2 lekce týdně

Čas výuky:
Čt: 17:50 - 19:20

Počet lekcí:
30 × 45 minut

Místo konání:
Pobočka Karlín
Karlínské náměstí 8
Praha

Kód termínu:
JS11042270


3 999,- Kč

Další termíny:

Toto je jediný volný termín tohoto kurzu. Prosím, kontaktujte nás pro vypsání dalších termínů.

Úroveň: kurz odpovídá úrovni A2.2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky
 
Intenzita: výuka probíhá 1 x 2 vyučovací hodiny týdně
 
Charakteristika kurzu:

 • vyučuje se podle principů komunikativní metody (komunikace studentů v cílovém jazyce) 
 • výuka je vysoce interaktivní, studenti pracují ve dvojicích, skupinkách 
 • důraz je kladen na rozvoj všech jazykových dovedností (poslech, čtení, psaní, mluvení) 
 • gramatika je vyučována v kontextu (studenti sami odvozují gramatická pravidla) 
 • studenti jsou cíleně vedeni k osvojení slovní zásoby (z kontextu, obrázků nebo autentických materiálů) 
 • důraz je kladen na řízenou konverzaci
 • maximální počet studentů ve skupině je 12

 

Co už umím:

 • chci rozšířit své dobré znalosti základů italštiny
 • znám přítomný čas, minulý čas (passato prossimo) a imperfektum (parlavo, guardavo, volevamo)
 • umím používat osobní zájmena ve  4. pádě (mi, ti, lo…) i ve složených časech a zájmenné částice ci a ne
 • vím, jak správně utvořit a kdy použít budoucí čas

Co se naučím:

 • zopakuji si všechny základní gramatické struktury a své znalosti dále upevním a prohloubím
 • naučím se časovat zvratná slovesa ve všech mně dosud známých časech, neosobní vazbu (si dice…), osobní zájmena ve 3. pádě (mi, ti gli…), přímý rozkaz (guarda!, apri!, non farlo!...) a podmiňovací způsob jednoduchý (parlerei, sarebbe…) i složený (avrebe detto)
 • rozšířím si základní slovní zásobu o nové oblasti: barvy, oblečení, velikosti, móda, TV a tisk, hudba
 • budu umět zeptat se na a vyjádřit svůj názor, požádat o pomoc, spolupráci…
 • budu umět ukázat cestu

Zkuste si rozřazovací test z italštiny. V testu byste měli dosáhnout úrovně mírně pokročilý+.

Lektoři:

 • v kurzech učí přátelští a kvalifikovaní čeští lektoři 
 • všichni lektoři prošli intenzivním školením Jazykové školy Tutor

 

Společnost si vyhrazuje právo na změnu lektora kurzu.

Osnova

NÁPLŇ KURZŮ

 • zvratná slovesa, neosobní vazba
 • oblečení, velikosti, barvy
 • zájmena 3. pádu (nepřímý předmět), rozkaz v tykání
 • TV a programy, vyjádření osobního názoru

Výukové materiály

Učebnice Nuovo Progetto Italiano 2 (lekce 1-2)