Abychom vám zpříjemnili používání našich služeb používáme soubory cookie.
Cz_flag Uk_flag

Italština začátečníci 1x2 (30) I

Termín výuky:
Intenzita: 1×2 lekce týdně
Čas výuky: St: 19:35 - 21:05
Počet lekcí: 30 × 45 minut
Místo konání: Pobočka Anděl - Radlická 2000/3, Praha
Kód termínu: JS11042069
Obchodní podmínky
Cena kurzu
3 999,-

O jaký typ kurzu jde?

 • vyučuje se podle principů komunikativní metody
 • výuka je vysoce interaktivní, studenti pracují ve dvojicích, skupinkách
 • kurz rozvíjí všechny jazykové dovednosti (poslech, čtení, psaní, mluvení) se zvýšeným důrazem na mluvený projev
 • gramatika je vyučována v kontextu (studenti sami odvozují gramatická pravidla)
 • studenti jsou cíleně vedeni k osvojení slovní zásoby (z kontextu, obrázků nebo autentických materiálů)
 • výuka probíhá za využití moderních technologií
 • znalosti získané v kurzu pomohou i při skládání některých mezinárodních zkoušek (např. TOEFL)
 • průměrně je ve třídě 8 studentů 

 

Pro koho je kurz určený?

 • Kurz je určený pro začátečníky - A1.1

Nejste si jistí, zda je to pro vás správná úroveň? Udělejte si náš rozřazovací test!

 

Kdo kurz vyučuje?

 • Kurz je veden zkušeným a kvalifikovaným českým lektorem nebo rodilým mluvčím
 • Lektoři prochází intenzivním školením, aby dokázali vést efektivní a zároveň zábavnou výuku

Společnost si vyhrazuje právo na změnu lektora kurzu.

 

Co už umím:

 • nikdy jsem se nezabýval/a studiem italštiny a rád/a bych se tento jazyk naučil/a

Co se naučím:

 • osvojím si základní gramatické jevy (abeceda, množné číslo, zájmena, časování pravidelných sloves), které podrobně proberu a procvičím 
 • naučím se základní slovní zásobu (povolání, členové rodiny, země a národnosti, aktivity pro volný čas, hodiny, dny v týdnu, místnosti) 
 • budu se umět představit, mluvit o sobě a svých osobních údajích a vést jednoduchou konverzaci při prvním setkání, popsat osobu 
 • získám velmi pevné základy, na kterých se mi bude v dalším studiu dobře stavět

 

Výukové materiály

Učebnice Nuovo Progetto Italiano 1 (lekce 0-1)


Termín výuky:
Intenzita: 1×2 lekce týdně
Čas výuky: St: 19:35 - 21:05
Počet lekcí: 30 × 45 minut
Místo konání: Pobočka Anděl - Radlická 2000/3, Praha
Kód termínu: JS11042069
Obchodní podmínky
Cena kurzu
3 999,-