Abychom vám zpříjemnili používání našich služeb používáme soubory cookie.
Cz_flag Uk_flag

Italština začátečníci 1x2 (30) IV

Termín výuky:
Intenzita: 1×2 lekce týdně
Čas výuky: St: 19:30 - 21:00
Počet lekcí: 30 × 45 minut
Místo konání: Pobočka Anděl - Radlická 2000/3, Praha
Kód termínu: JS11042275
Obchodní podmínky
Cena kurzu
3 999,-

O jaký typ kurzu jde?

 • vyučuje se podle principů komunikativní metody
 • výuka je vysoce interaktivní, studenti pracují ve dvojicích, skupinkách
 • kurz rozvíjí všechny jazykové dovednosti (poslech, čtení, psaní, mluvení) se zvýšeným důrazem na mluvený projev
 • gramatika je vyučována v kontextu (studenti sami odvozují gramatická pravidla)
 • studenti jsou cíleně vedeni k osvojení slovní zásoby (z kontextu, obrázků nebo autentických materiálů)
 • výuka probíhá za využití moderních technologií
 • znalosti získané v kurzu pomohou i při skládání některých mezinárodních zkoušek (např. TOEFL)
 • průměrně je ve třídě 8 studentů 

 

Pro koho je kurz určený?

 • Kurz je určený pro začátečníky - A1.2+

Nejste si jistí, zda je to pro vás správná úroveň? Udělejte si náš rozřazovací test!

 

Kdo kurz vyučuje?

 • Kurz je veden zkušeným a kvalifikovaným českým lektorem nebo rodilým mluvčím
 • Lektoři prochází intenzivním školením, aby dokázali vést efektivní a zároveň zábavnou výuku

Společnost si vyhrazuje právo na změnu lektora kurzu.

 

Co už umím:

 • Pravidelné i nepravidelné časování v prézentu  a passatu prossimu
 • Popsat osobu, prostor

Co se naučím:

 • budoucí čas jednoduchý (futuro semplice) pravidelných (A che ora uscirai di casa?) a nepravidelných (vorrò, saprò, pagherò) sloves a budoucí čas složený (Ho fatto un viaggio.)
 • slovní zásobu týkající se cestování
 • budu schopen/na vést jednoduchou konverzaci na nádraží, mluvit o svých plánech do budoucna, o počasí

 

Výukové materiály

Učebnice Nuovo Progetto Italiano 1 (lekce 6-7)


Termín výuky:
Intenzita: 1×2 lekce týdně
Čas výuky: St: 19:30 - 21:00
Počet lekcí: 30 × 45 minut
Místo konání: Pobočka Anděl - Radlická 2000/3, Praha
Kód termínu: JS11042275
Obchodní podmínky
Cena kurzu
3 999,-