Tisknout   |   Uložit jako PDF   |   Zavřít
Zákaznická linka: 257 313 650
Email: info@caledonianschool.cz
Caledonian Languages, s.r.o.
U Půjčovny 2, 110 00 Praha 1
 
 

Italština mírně pokročilí 1x2

Termín výuky:

Intenzita:
1×2 lekce týdně

Čas výuky:
Út: 17:50 - 19:20

Počet lekcí:
60 × 45 minut

Místo konání:
Pobočka Karlín
Karlínské náměstí 8
Praha

Kód termínu:
JS11041877


6 999,- Kč

Další termíny:

Toto je jediný volný termín tohoto kurzu. Prosím, kontaktujte nás pro vypsání dalších termínů.

Úroveň: kurz odpovídá úrovni A2.1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky
 
Intenzita: výuka probíhá 1 x 2 vyučovací hodiny týdně
 
Charakteristika kurzu:

 • vyučuje se podle principů komunikativní metody (komunikace studentů v cílovém jazyce) 
 • výuka je vysoce interaktivní, studenti pracují ve dvojicích, skupinkách 
 • důraz je kladen na rozvoj všech jazykových dovedností (poslech, čtení, psaní, mluvení) 
 • gramatika je vyučována v kontextu (studenti sami odvozují gramatická pravidla) 
 • studenti jsou cíleně vedeni k osvojení slovní zásoby (z kontextu, obrázků nebo autentických materiálů) 
 • důraz je kladen na řízenou konverzaci
 • maximální počet studentů ve skupině je 12

 

Co už umím:

 • chci rozšířit své dobré znalosti základů italštiny
 • znám přítomný čas, minulý čas (passato prossimo)
 • umím používat zájmennou částici ci nejen ve vazbě c´e/ci sono
 • vím, jak správně utvořit a kdy použít budoucí čas

Co se naučím:

 • zopakuji si všechny základní gramatické struktury a své znalosti dále upevním a prohloubím  
 • rozšířím si základní slovní zásobu o nové oblasti: jídlo, vaření, potraviny, film, nakupování 
 • naučím se zájmena 4. pádu a imperfektum (parlavo, guardavo, volevamo)
 • budu umět plynule mluvit o svém dětství, minulých zážitcích
 • budu schopen/schopna vést jednoduchou konverzaci v obchodě, v hotelu a v restauraci, vyjádřit (ne)souhlas

Zkuste si rozřazovací test. V testu byste měli dosáhnout úrovně mírně pokročilí.

Lektoři:

 • v kurzech učí přátelští a kvalifikovaní čeští lektoři 
 • všichni lektoři prošli intenzivním školením Jazykové školy Tutor

 

Společnost si vyhrazuje právo na změnu lektora kurzu.

Osnova

NÁPLŇ KURZU

 • přivlastňovací zájmena - přehled a použití s názvy rodinných příslušníků
 • quello, bello, volerci, metterci
 • rodina
 • jídlo, objednat si v restauraci
 • imperfektum, trapassato prossimo
 • vyjádření různých dějů v minulosti
 • film
 • zájmena 4. pádu (předmět přímý)
 • zájmenná částice ne
 • nakupování potravin, množství

Výukové materiály

Učebnice Nuovo Progetto Italiano 1 (lekce 6-8).