Tisknout   |   Uložit jako PDF   |   Zavřít
Zákaznická linka: 257 313 650
Email: info@caledonianschool.cz
Caledonian Languages, s.r.o.
U Půjčovny 2, 110 00 Praha 1
 
 

Italština začátečníci 1x2

Termín výuky:

Intenzita:
1×2 lekce týdně

Čas výuky:
Út: 19:30 - 21:00

Počet lekcí:
60 × 45 minut

Místo konání:
Brno (střed)

Brno

Kód termínu:
JS11042367


4 999,- Kč

Další termíny:

Toto je jediný volný termín tohoto kurzu. Prosím, kontaktujte nás pro vypsání dalších termínů.

Úroveň: kurz odpovídá úrovni A1.1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky
 
Intenzita: výuka probíhá 1 x 2 vyučovací hodiny týdně
 
Charakteristika kurzu:

 • vyučuje se podle principů komunikativní metody (komunikace studentů v cílovém jazyce) 
 • výuka je vysoce interaktivní, studenti pracují ve dvojicích, skupinkách 
 • důraz je kladen na rozvoj všech jazykových dovedností (poslech, čtení, psaní, mluvení) 
 • gramatika je vyučována v kontextu (studenti sami odvozují gramatická pravidla) 
 • studenti jsou cíleně vedeni k osvojení slovní zásoby (z kontextu, obrázků nebo autentických materiálů) 
 • důraz je kladen na řízenou konverzaci
 • maximální počet studentů ve skupině je 12

Co už umím:

 • nikdy jsem se nezabýval/a studiem italštiny a rád/a bych se tento jazyk naučil/a

Co se naučím:

 • osvojím si základní gramatické jevy (abeceda, množné číslo, zájmena, časování pravidelných i nepravidelných sloves), které podrobně proberu a procvičím 
 • naučím se základní slovní zásobu (povolání, členové rodiny, země a národnosti, aktivity pro volný čas, hodiny, dny v týdnu, místnosti) 
 • budu se umět představit, mluvit o sobě a svých osobních údajích a vést jednoduchou konverzaci při prvním setkání, popsat osobu 
 • získám velmi pevné základy, na kterých se mi bude v dalším studiu dobře stavět

Lektoři:

 • v kurzech učí přátelští a kvalifikovaní čeští lektoři 
 • všichni lektoři prošli intenzivním školením Jazykové školy Tutor

 

Společnost si vyhrazuje právo na změnu lektora kurzu.

Osnova

NÁPLŇ KURZU

 • výslovnost, mn. č. podst. a přídavných jmen
 • podmětová zájmena, přít. č. essere a avere, určitý člen
 • představit se, tvořit jednoduché věty
 • číslovky 1-30
 • přít. č. pravidelných sloves, neurčitý člen, vykání
 • získat a oznámit základní informace
 • přít. č. nepravidelných sloves, modální slovesa, předložky
 • volný čas, popis bytu, základní a řadové číslovky, dny v týdnu, čas

Výukové materiály

Učebnice Nuovo Progetto Italiano 1 (lekce 0-3)