Tisknout   |   Uložit jako PDF   |   Zavřít
Zákaznická linka: 257 313 650
Email: info@caledonianschool.cz
Caledonian Languages, s.r.o.
U Půjčovny 2, 110 00 Praha 1
 
 

Italština začátečníci 2x2

Termín výuky:

Intenzita:
2×2 lekce týdně

Čas výuky:
Po, St: 18:35 - 20:05

Počet lekcí:
60 × 45 minut

Místo konání:
Tutor, s.r.o.
Za Pasáží 1609
530 02 Pardubice

Kód termínu:
JS11042047


4 499,- Kč

Další termíny:

Toto je jediný volný termín tohoto kurzu. Prosím, kontaktujte nás pro vypsání dalších termínů.

O jaký typ kurzu jde?

Úroveň: kurz odpovídá úrovni A1.1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky
 
Intenzita: výuka probíhá 2 x 2 vyučovací hodiny týdně
 
Charakteristika kurzu:

 • vyučuje se podle principů komunikativní metody (komunikace studentů v cílovém jazyce) 
 • výuka je vysoce interaktivní, studenti pracují ve dvojicích, skupinkách 
 • důraz je kladen na rozvoj všech jazykových dovedností (poslech, čtení, psaní, mluvení) 
 • gramatika je vyučována v kontextu (studenti sami odvozují gramatická pravidla) 
 • studenti jsou cíleně vedeni k osvojení slovní zásoby (z kontextu, obrázků nebo autentických materiálů) 
 • důraz je kladen na řízenou konverzaci
 • průměrný počet studentů ve skupině je 8

Co už umím:

 • nikdy jsem se nezabýval/a studiem italštiny a rád/a bych se tento jazyk naučil/a

Co se naučím:

 • osvojím si základní gramatické jevy (abeceda, množné číslo, zájmena, časování pravidelných i nepravidelných sloves), které podrobně proberu a procvičím 
 • naučím se základní slovní zásobu (povolání, členové rodiny, země a národnosti, aktivity pro volný čas, hodiny, dny v týdnu, místnosti) 
 • budu se umět představit, mluvit o sobě a svých osobních údajích a vést jednoduchou konverzaci při prvním setkání, popsat osobu 
 • získám velmi pevné základy, na kterých se mi bude v dalším studiu dobře stavět

Lektoři:

 • v kurzech učí přátelští nebo kvalifikovaní čeští lektoři 
 • všichni lektoři prošli intenzivním školením jazykové školy Tutor

 

Společnost si vyhrazuje právo na změnu lektora kurzu.

Výukové materiály

Učebnice Nuovo Progetto Italiano 1 (lekce 0-3)