Tisknout   |   Uložit jako PDF   |   Zavřít
Zákaznická linka: 257 313 650
Email: info@caledonianschool.cz
Caledonian Languages, s.r.o.
U Půjčovny 2, 110 00 Praha 1
 
 

Němčina začátečníci + 1x2

Termín výuky:

Intenzita:
1×2 lekce týdně

Čas výuky:
Út: 17:50 - 19:20

Počet lekcí:
60 × 45 minut

Místo konání:
Pobočka Radnická
Radnická 1
602 00 Brno

Kód termínu:
JS11041880


4 999,- Kč

Další termíny:

Toto je jediný volný termín tohoto kurzu. Prosím, kontaktujte nás pro vypsání dalších termínů.

Úroveň: kurz odpovídá úrovni A1.2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky
 
Intenzita: výuka probíhá 1 x 2 vyučovací hodiny týdně
 
Charakteristika kurzu:

 • vyučuje se podle principů komunikativní metody (komunikace studentů v cílovém jazyce) 
 • výuka je vysoce interaktivní, studenti pracují ve dvojicích, skupinkách 
 • důraz je kladen na rozvoj všech jazykových dovedností (poslech, čtení, psaní, mluvení) 
 • gramatika je vyučována v kontextu (studenti sami odvozují gramatická pravidla) 
 • studenti jsou cíleně vedeni k osvojení slovní zásoby (z kontextu, obrázků nebo autentických materiálů) 
 • důraz je kladen na řízenou konverzaci
 • znalosti získané v kurzu pomohou i při skládání některých mezinárodních zkoušek (např. Goethe-Zertifikat A1)
 • maximální počet studentů ve skupině je 12

 
ÚROVEŇ A1 DLE EVROPSKÉHO REFERENČNÍHO RÁMCE

Co už umím:

 • ovládám základní slovní zásobu – pozdravy, číslovky, povolání,…
 • umím používat základní gramatická pravidla – dokáži sestavit větu, utvořit otázku a rozkazovací způsob, rozlišovat mezi určitým a neurčitým členem,…
 • jsem schopen/na komunikovat v základních  situacích – pozdravit, představit se, zeptat se na cestu,…

Co se naučím:

 • rozšířím svou znalost gramatiky, seznámím se s novými gramatickými jevy:
  • modální slovesa (können, wollen, müssen, dürfen), slovesa s odlučitelnými a neodlučitelnými předponami, osobní a přivlastňovací zájmena (mein, dein, sein)
  • minulý čas – perfektum  (Wir haben dir eine schöne Postkarte geschickt.) a préteritum sloves sein a haben (Ich hatte heute echt einen Glückstag.)
 • získám novou slovní zásobu týkající se nejrůznějších oblastí:
 •  rodina, povolání, volný čas, dny a měsíce,…
 • objednat si v restauraci, popsat cestu, komunikovat v obchodě, požádat o radu,…
 • naučím se komunikovat v běžných každodenních situacích

Zkuste si rozřazovací test z němčiny. V testu byste měli dosáhnout úrovně začátečníci+.

Lektoři:

 • kurz je veden zkušeným a kvalifikovaným českým lektorem, který prošel intenzivním školením jazykové školy Tutor

 

Společnost si vyhrazuje právo na změnu lektora kurzu.

Osnova

Slovní zásoba:

 

Gramatika:

Konverzační témata:

Práce a volný čas
Rodina a domácnost
Berlín
Oblíbená místa
Každodenní situace

Slovní zásoba:

Povolání
Volnočasové aktivity
Rodina
Domácí práce
Dny, měsíce, roční období
Popis cesty

 

Modální slovesa (können, wollen, müssen, dürfen)
Řadové číslovky (der erste, der zweite, der dritte)
Slovesa s odlučitelnými a neodlučitelnými předponami
Předložky
Přivlastňovací zájmena (mein, dein, sein)
Préteritum sloves sein a haben (Ich hatte heute echt einen Glückstag.)
Minulý čas – Perfektum (Wir haben dir eine schöne Postkarte geschickt.)
Osobní zájmena (sie, es, ihn)

 

Výukové materiály

Učebnice a pracovní sešit MENSCHEN A1.2.