Tisknout   |   Uložit jako PDF   |   Zavřít
Zákaznická linka: 257 313 650
Email: info@caledonianschool.cz
Caledonian Languages, s.r.o.
U Půjčovny 2, 110 00 Praha 1
 
 

Němčina pokročilí 2x2

Termín výuky:

Intenzita:
2×2 lekce týdně

Čas výuky:
Po, St: 17:50 - 19:20

Počet lekcí:
60 × 45 minut

Místo konání:
Pobočka Karlín
Karlínské náměstí 8
Praha

Kód termínu:
JS11042281


6 999,- Kč

Další termíny:

Toto je jediný volný termín tohoto kurzu. Prosím, kontaktujte nás pro vypsání dalších termínů.

Úroveň: kurz odpovídá úrovni B2.1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky
 
Intenzita: výuka probíhá 2 x 2 vyučovací hodiny týdně
 
Charakteristika kurzu:

 • vyučuje se podle principů komunikativní metody (komunikace studentů v cílovém jazyce) 
 • výuka je vysoce interaktivní, studenti pracují ve dvojicích, skupinkách 
 • důraz je kladen na rozvoj všech jazykových dovedností (poslech, čtení, psaní, mluvení) 
 • gramatika je vyučována v kontextu (studenti sami odvozují gramatická pravidla) 
 • studenti jsou cíleně vedeni k osvojení slovní zásoby (z kontextu, obrázků nebo autentických materiálů) 
 • důraz je kladen na řízenou konverzaci
 • znalosti získané v kurzu pomohou i při skládání některých mezinárodních zkoušek (např. Goethe-Zertifikat B2)
 • maximální počet studentů ve skupině je 12

 

ÚROVEŇ B2 DLE EVROPSKÉHO REFERENČNÍHO RÁMCE

Co už umím:

 • mám pokročilou znalost německé gramatiky:
  • minulý čas – perfektum  (Wir haben dir eine schöne Postkarte geschickt.) a préteritum sloves sein a haben (Ich hatte heute echt einen Glückstag), budoucí čas Futur I (Im nächsten Jahrtausend werden die Menchen Urlaub auf dem Mond machen.), předminulý čas (plusquamperfektum)
  • infinitiv s zu (Ich habe keine Zeit, meine Eltern regelmäßig zu besuchen.), podmiňovací způsob (Wo würden Sie gern wohnen?), trpný rod se sein a werden, vedlejší věty, spojky
 • mám širokou slovní zásobu
 • dokáži komunikovat ve všech běžných životních situacích, bez problému se domluvím s rodilým mluvčím, jsem schopen plynule konverzovat o běžných tématech
 • umím napsat jednoduchý souvislý text, který se vztahuje k mým zájmům
 • rozumím hlavnímu smyslu většiny televizních zpráv a programů týkajících se běžných témat

Co se naučím:

 • rozšířím svou znalost gramatických struktur a vazeb, které podrobně proberu a procvičím
 • zlepším své komunikační dovednosti a získám potřebnou sebejistotu při komunikaci v cizím jazyce
 • obohatím svou slovní zásobu o specializovanější pojmy z nejrůznějších oblastí
 • vylepším svou schopnost vyjadřovat se slovem i písmem o náročnějších tématech

Zkuste si rozřazovací test z němčiny. V testu byste měli dosáhnout úrovně pokročilý.

Lektoři:

 • kurz je veden zkušenými a kvalifikovanými lektory, kteří prošli intenzivním školením jazykové školy Tutor
 • kurz vede rodilý mluvčí

 

Společnost si vyhrazuje právo na změnu lektora kurzu.

Osnova

Konverzační témata:

 

Gramatika:

 • Lidé
  • Popis osoby, životopis, známé osobnosti
 • Jazyky
  • Evropské jazyky, studium cizích jazyků
 • Místa
  • Cestování, památky
 • Konzumní společnost
  • Peníze, Nakupování
 • Láska
  • Láska a partnerství
 
 • Přídavná jména
  • Skloňování, předložkové vazby, stupňování, zápor
 • Slovesa
  • Předložkové vazby, utváření sloves
 • Větná stavba
  • Pořádek slov ve větě hlavní a vedlejší, spojování vět
 • Podstatná jména
  • Rod, utváření podstatných jmen

 

Výukové materiály

Učebnice a pracovní sešit Aspekte 2 (1. polovina)