Tisknout   |   Uložit jako PDF   |   Zavřít
Zákaznická linka: 257 313 650
Email: info@caledonianschool.cz
Caledonian Languages, s.r.o.
U Půjčovny 2, 110 00 Praha 1
 
 

Němčina středně pokročilí + 1x2 (30)

Termín výuky:

Intenzita:
1×2 lekce týdně

Čas výuky:
St: 17:50 - 19:20

Počet lekcí:
30 × 45 minut

Místo konání:
Pobočka Karlín
Karlínské náměstí 8
Praha

Kód termínu:
JS11042284


3 999,- Kč

Další termíny:

Toto je jediný volný termín tohoto kurzu. Prosím, kontaktujte nás pro vypsání dalších termínů.

Úroveň: kurz odpovídá úrovni B1.2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky
 
Intenzita: výuka probíhá 1 x 2 vyučovací hodiny týdně
 
Charakteristika kurzu:

 • vyučuje se podle principů komunikativní metody (komunikace studentů v cílovém jazyce) 
 • výuka je vysoce interaktivní, studenti pracují ve dvojicích, skupinkách 
 • důraz je kladen na rozvoj všech jazykových dovedností (poslech, čtení, psaní, mluvení) 
 • gramatika je vyučována v kontextu (studenti sami odvozují gramatická pravidla) 
 • studenti jsou cíleně vedeni k osvojení slovní zásoby (z kontextu, obrázků nebo autentických materiálů) 
 • důraz je kladen na řízenou konverzaci
 • znalosti získané v kurzu pomohou i při skládání některých mezinárodních zkoušek (např. Goethe-Zertifikat B1)
 • maximální počet studentů ve skupině je 12

 
ÚROVEŇ B1 DLE EVROPSKÉHO REFERENČNÍHO RÁMCE

Co už umím:

 • ovládám gramatiku na úrovni středně pokročilý:
  • minulý čas – perfektum  (Wir haben dir eine schöne Postkarte geschickt.) a préteritum sloves sein a haben (Ich hatte heute echt einen Glückstag), budoucí čas Futur I (Im nächsten Jahrtausend werden die Menchen Urlaub auf dem Mond machen.), předminulý čas (plusquamperfektum)
  • infinitiv s zu (Ich habe keine Zeit, meine Eltern regelmäßig zu besuchen.), podmiňovací způsob (Wo würden Sie gern wohnen?)
 • mám základní slovní zásobu:
 • povolání, volný čas, dům a bydlení, cestování, turistický ruch, počasí, nemoci, zaměstnání
 •  objednat si v restauraci, popsat cestu, komunikovat v obchodě, požádat o radu
 • dokáži vést jednoduchou společenskou konverzaci, stručně pohovořit o sobě a svých zájmech, domluvím se s rodilým mluvčím
 • umím komunikovat v běžných každodenních situacích:

Co se naučím:

 • rozšířím svou znalost gramatických struktur a vazeb, které podrobně proberu a procvičím
 • zlepším své komunikační dovednosti
 • obohatím svou slovní zásobu o specializovanější pojmy z nejrůznějších oblastí
 • vylepším svou schopnost vyjadřovat se slovem i písmem o náročnějších tématech

Zkuste si rozřazovací test z němčiny. V testu byste měli dosáhnout úrovně středně pokročilý+.

Lektoři:

 • kurz je veden zkušenými a kvalifikovanými českými a zahraničními lektory, kteří prošli intenzivním školením jazykové školy Tutor

 

Společnost si vyhrazuje právo na změnu lektora kurzu.

Osnova

Slovní zásoba:

 

Gramatika:

Konverzační témata:

Konflikty
Mezilidské vztahy
Společnost


Slovní zásoba:

Konflikty
Zákaznický servis a služby
Smysl života
 

 

Zájmenná příslovce (dafür, dazu, damit,..)
Skloňování přídavných jmen ve 2. pádu
Vedlejší věty se statt…zu + infinitiv, anstatt dass, statt + 2. pád

 

Výukové materiály

Učebnice a pracovní sešit MENSCHEN B1.2 (module 5-6)