Tisknout   |   Uložit jako PDF   |   Zavřít
Zákaznická linka: 257 313 650
Email: info@caledonianschool.cz
Caledonian Languages, s.r.o.
U Půjčovny 2, 110 00 Praha 1
 
 

Odpolední francouzština - začátečníci+ 1x2

Termín výuky:

Intenzita:
1×2 lekce týdně

Čas výuky:
Po: 14:30 - 16:00

Počet lekcí:
60 × 45 minut

Místo konání:
Pobočka Karlín
Karlínské náměstí 8
Praha

Kód termínu:
JS11041954


4 999,- Kč

Další termíny:

Toto je jediný volný termín tohoto kurzu. Prosím, kontaktujte nás pro vypsání dalších termínů.

Typ kurzu:

 • kurz odpovídá úrovni A1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky
 • odpolední kurz probíhající 1 x 2 vyučovací hodiny týdně
 • vhodný pro studenty vysokých škol i pro ty, kteří pracují ve večerních hodinách nebo na směny
 • vyučuje se podle principů komunikativní metody (komunikace studentů v cílovém jazyce) 
 • výuka je vysoce interaktivní, studenti pracují ve dvojicích, skupinkách 
 • důraz je kladen na rozvoj všech jazykových dovedností (poslech, čtení, psaní, mluvení) 
 • gramatika je vyučována v kontextu (studenti sami odvozují gramatická pravidla) 
 • studenti jsou cíleně vedeni k osvojení slovní zásoby (z kontextu, obrázků nebo autentických materiálů) 
 • důraz je kladen na řízenou konverzaci
 • znalosti získané v kurzu pomohou i při skládání některých mezinárodních zkoušek (např. DELF)
 • maximální počet studentů ve skupině je 12

 

ÚROVEŇ A1 DLE EVROPSKÉHO REFERENČNÍHO RÁMCE

Co už umím:

 • nikdy jsem se nezabýval/a studiem francouzštiny a rád/a bych se tento jazyk naučil/a

Co se naučím: 

 • osvojím si základní gramatické jevy (abeceda, číslovky, množné číslo, členy, sloveso être - být a avoir - mít a přítomný čas), které podrobně proberu a procvičím 
 • získám přehled o výslovnosti ve francouzštině
 • osvojím si základní slovní zásobu (povolání, členové rodiny, země a národnosti, aktivity pro volný čas) 
 • budu se umět představit, mluvit o sobě a svých osobních údajích a vést jednoduchou konverzaci při prvním setkání 
 • naučím se orientovat v běžných společenských obratech a budu si umět smluvit schůzku a přijmout nebo odmítnout pozvání
 • získám velmi pevné základy, na kterých se mi bude v dalším studiu dobře stavět

Zkuste si rozřazovací test z francouzštiny. V testu byste měli dosáhnout úrovně začátečníci+.


Lektoři:

 • v kurzech učí přátelští a kvalifikovaní čeští lektoři
 • všichni lektoři prošli intenzivním školením jazykové školy Tutor

 

Společnost si vyhrazuje právo na změnu lektora kurzu.

Osnova

Gramatika:

 

Konverzační témata:

Předložky místa
Stahování se členem (au, du)
Nepravidelná slovesa (např. plaire, faire, plaisir, devoir, offrir, voir, sortir)
Předmět přímý
Zájmena y a en (j’y pense)
Přivlastňovací a ukazovací zájmena
Zápory ne...que, ne...jamais, ne...plus
Časové výrazy (il y a/depuis/pendant/puis/ďabord)
Budoucí čas jednoduchý (le futur simple)
Minulý čas složený (le passé composé)
Subjunktiv přítomný (le subjonctif présent)
Výrazy množství (peu, tellement, beacoup)
Zvratná slovesa
Výrazy typu je voudrais/j'aimerais

 

Orientace ve městě (popis směru)
Bydlení (nábytek, barvy)
Cestování (prázdniny, oblíbené destinace)
Můj denní program (každodenní aktivity)
Části těla
Vyjádření souhlasu a nesouhlasu
Frankofonní země
Počasí a jeho předpověď
První setkání (popis osob)
Naše budoucnost (životní prostředí, doprava)

 

Výukové materiály

Učebnice a pracovní sešit Alter Ego+ A1.