Tisknout   |   Uložit jako PDF   |   Zavřít
Zákaznická linka: 257 313 650
Email: info@caledonianschool.cz
Caledonian Languages, s.r.o.
U Půjčovny 2, 110 00 Praha 1
 
 

Odpolední němčina mírně pokročilí + 1x2

Termín výuky:

Intenzita:
1×2 lekce týdně

Čas výuky:
Čt: 14:30 - 16:00

Počet lekcí:
60 × 45 minut

Místo konání:
Pobočka Karlín
Karlínské náměstí 8
Praha

Kód termínu:
JS11041967


4 999,- Kč

Další termíny:

Toto je jediný volný termín tohoto kurzu. Prosím, kontaktujte nás pro vypsání dalších termínů.

Úroveň: kurz odpovídá úrovni A2.2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky
 
Intenzita: výuka probíhá 1 x 2 vyučovací hodiny týdně odpolední
 
Charakteristika kurzu:

 • vyučuje se podle principů komunikativní metody (komunikace studentů v cílovém jazyce) 
 • výuka je vysoce interaktivní, studenti pracují ve dvojicích, skupinkách 
 • důraz je kladen na rozvoj všech jazykových dovedností (poslech, čtení, psaní, mluvení) 
 • gramatika je vyučována v kontextu (studenti sami odvozují gramatická pravidla) 
 • studenti jsou cíleně vedeni k osvojení slovní zásoby (z kontextu, obrázků nebo autentických materiálů) 
 • důraz je kladen na řízenou konverzaci
 • znalosti získané v kurzu pomohou i při skládání některých mezinárodních zkoušek (např. Goethe-Zertifikat A2)
 • maximální počet studentů ve skupině je 12

 

ÚROVEŇ A2 DLE EVROPSKÉHO REFERENČNÍHO RÁMCE

Co už umím:

 • ovládám základní gramatická pravidla:
  • modální slovesa (können, wollen, müssen, dürfen), slovesa s odlučitelnými a neodlučitelnými předponami, stupňování přídavných jmen
  • minulý čas – perfektum  (Wir haben dir eine schöne Postkarte geschickt.) a préteritum sloves sein a haben (Ich hatte heute echt einen Glückstag.)
 • mám základní slovní zásobu:
 • umím jednoduchým způsobem komunikovat v běžných každodenních situacích:
 • jsem schopen/na napsat krátký, jednoduchý vzkaz, například napsat pohlednici, vyplnit formulář,..

Co se naučím:

 • naučím se nové gramatické struktury:
  • infinitiv s zu (Ich habe keine Zeit, meine Eltern regelmäßig zu besuchen.), podmiňovací způsob (Wo würden Sie gern wohnen?)
  • předminulý čas (plusquamperfektum), přímé a nepřímé otázky (Wie lange möchten Sie bleiben? X Wissen Sie schon, wie lange Sie bleiben möchten?)
 • rozšířím svou slovní zásobu o nové pojmy z nejrůznějších oblastí:
 • dům a bydlení, cestování, turistický ruch, počasí,..

Zkuste si rozřazovací test z němčiny. V testu byste měli dosáhnout úrovně mírně pokročilý+.


Lektoři:

 • kurz je veden zkušenými a kvalifikovanými lektory, kteří prošli intenzivním školením jazykové školy Tutor
 • výuku povede český lektor v kombinaci s rodilým mluvčím

 

Společnost si vyhrazuje právo na změnu lektora kurzu.

Osnova

Slovní zásoba:

 

Gramatika:

Konverzační témata:

Vzpomínky
Cestování
Sny a přání

Slovní zásoba:

Dům a bydlení
Vzpomínky
Životní etapy
Cestování
Turistický ruch
Počasí

 

Infinitiv s zu
Préteritum
Předminulý čas (plusquamperfektum)
Vedlejší věty s als, wenn a nachdem
Přímé a nepřímé otázky
Podmiňovací způsob
Wenn a als

 

Výukové materiály

Učebnice a pracovní sešit MENSCHEN A2.2