Tisknout   |   Uložit jako PDF   |   Zavřít
Zákaznická linka: 257 313 650
Email: info@caledonianschool.cz
Caledonian Languages, s.r.o.
U Půjčovny 2, 110 00 Praha 1
 
 

Ruština mírně pokročilí 1x2

Termín výuky:

Intenzita:
1×2 lekce týdně

Čas výuky:
Út: 17:50 - 19:20

Počet lekcí:
60 × 45 minut

Místo konání:
Brno (střed)

Brno

Kód termínu:
JS11042393


4 999,- Kč

Další termíny:

Toto je jediný volný termín tohoto kurzu. Prosím, kontaktujte nás pro vypsání dalších termínů.

Úroveň: kurz odpovídá úrovni A2.1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky
 
Intenzita: výuka probíhá 1 x 2 vyučovací hodiny týdně
 
Charakteristika kurzu:

 • vyučuje se podle principů komunikativní metody (komunikace studentů v cílovém jazyce) 
 • výuka je vysoce interaktivní, studenti pracují ve dvojicích, skupinkách 
 • důraz je kladen na rozvoj všech jazykových dovedností (poslech, čtení, psaní, mluvení) 
 • gramatika je vyučována v kontextu (studenti sami odvozují gramatická pravidla) 
 • studenti jsou cíleně vedeni k osvojení slovní zásoby (z kontextu, obrázků nebo autentických materiálů) 
 • důraz je kladen na řízenou konverzaci
 • maximální počet studentů ve skupině je 12

 

ÚROVEŇ A2 DLE EVROPSKÉHO REFERENČNÍHO RÁMCE:

Co už umím:

 • zabývala jsem se studiem základů ruštiny a znám základní gramatické jevy (azbuku, číslovky, skloňování osobních zájmen a podstatných jmen)
 • umím vyčasovat základní slovesa (идти, мочв, искать, …) i zvratná slovesa a slovesa se změnou kmenových souhlásek v přítomném čase a jsem schopen/na vytvořit otázku a budoucí čas
 • dokážu sdělit základní informace o sobě a svých zájmech, o své rodině a práci a vést rozhovor o cestování, vzdělání, nakupování a dalších běžných tématech
 • dělám chyby, po upozornění jsem je však schopen/na opravit

Co se naučím:

 • prohloubím své poměrně dobré znalosti základů o časování slovesa надеть, skloňování přídavných jmen podle vzoru новый a летний, zájmena какой, который a další gramatické jevy)
 • budu schopen/na konverzovat o turistice a cestování, počasí a dalších běžných tématech a vyjádřit názor na vzhled a charakter osob
 • naučím se vyjádřit příčinu, možnost, nutnost a lítost a vyjádřím svůj názor na běžná témata
 • posílím svou schopnost porozumět autentickým materiálům a získám jistotu v mluveném projevu a při komunikaci s rodilým mluvčím

Zkuste si rozřazovací test z ruštiny. V testu byste měli dosáhnout úrovně mírně pokročilý.

Lektoři:

 • v kurzech učí zkušení a kvalifikovaní čeští a zahraniční lektoři
 • všichni lektoři prošli intenzivním školením jazykové školy Tutor

 

Společnost si vyhrazuje právo na změnu lektora kurzu.

Osnova

Gramatika:

 

Slovní zásoba:

Časování slovesa надеть
Skloňování přídavných jmen podle vzoru новый
Vazby odlišné od češtiny (для + 2. p., ждать кого, что, …)
Zpodstatněla přídavná jména
Zájmena какой, который
Výrazy потому что, поэтому
Vyjádření významů musí se, je třeba, mám, je možno
Vyjádření přibližnosti
Skloňování přídavných jmen podle vzoru летний
  Konverzační témata:

Setkání přátel (Jak se daří? Co je nového?)
Vzhled osob (postava, styl oblékání)
Charakter osob (vyjádření názoru na vlastnosti lidí)
Turistika a cestování
Počasí v různých ročních obdobích
Čtení autentických textů (povídky, písně, úryvky z knih)

Dovednosti:

Vyjádření příčiny a vzájemnosti
Vyjádření nutnosti a možnosti
Vyjádření omluvy a lítosti
Vyjadřování časových údajů

 

Výukové materiály

Učebnice současné ruštiny 1. díl (lekce 10 - 13)Pracovní listy a doplňkové materiály budete dostávat od lektora zdarma.