Tisknout   |   Uložit jako PDF   |   Zavřít
Zákaznická linka: 257 313 650
Email: info@caledonianschool.cz
Caledonian Languages, s.r.o.
U Půjčovny 2, 110 00 Praha 1
 
 

Španělština falešní začátečníci 1x2

Termín výuky:

Intenzita:
1×2 lekce týdně

Čas výuky:
Čt: 17:00 - 18:30

Počet lekcí:
60 × 45 minut

Místo konání:
Tutor, s.r.o.
S. K. Neumanna 1257/7
500 02 Hradec Králové

Kód termínu:
JS11042151


4 499,- Kč

Další termíny:

Toto je jediný volný termín tohoto kurzu. Prosím, kontaktujte nás pro vypsání dalších termínů.

O jaký typ kurzu jde?

 

Tyto kurzy umožňují díky dostatečné časové dotaci důkladné probrání gramatických struktur a jejich následné procvičení, rozšíření slovní zásoby z nejrůznějších oblastí a rozvoj všech čtyř dovedností (poslech, čtení, psaní, mluvení).
 
Co už umím a co od kurzu očekávám:

V minulosti jsem se studiem španělštiny do jisté míry zabýval/a, ale potřebuji si upevnit a připomenout úplné základy. Zvládnu i mírně rychlejší tempo, protože si vzpomínám na základní gramatické jevy (např. zájmena: osobní – yo, tú, él, ella, nosotros/nosotras, vosotros/vosotras, ellos, ellas, přivlastňovací nepřízvučná i přízvučná – mi/mío, tu/tuyo, su/suyo, nuestro, vuestro, slovesa: být - ser, mít – tener, základy časování podle slovesných tříd: hablar, escribir, comer – v přítomném čase). Dokázal/a bych pohovořit jednoduše i když s chybami o sobě, své rodině, koníčkách a práci.
Kurz odpovídá úrovni A1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Kurz je na úrovni falešný začátečník. Zkuste si rozřazovací test ze španělštiny.

Lektoři:

Výuka je vedena českým lektorem.

Průměrně 8 studentů ve skupině

 

Společnost si vyhrazuje právo na změnu lektora kurzu.
 

Výukové materiály

Učebnice Aula Internacional 1 (lekce 1-10)