Abychom vám zpříjemnili používání našich služeb používáme soubory cookie.
Cz_flag Uk_flag

Španělština falešní začátečníci 2x2

Termín výuky:
Intenzita: 2×2 lekce týdně
Čas výuky: Po, St: 19:30 - 21:00
Počet lekcí: 60 × 45 minut
Místo konání: Brno (střed) - , Brno
Kód termínu: JS11042373
Obchodní podmínky
Cena kurzu
4 999,-

O jaký typ kurzu jde?

 • vyučuje se podle principů komunikativní metody
 • výuka je vysoce interaktivní, studenti pracují ve dvojicích, skupinkách
 • kurz rozvíjí všechny jazykové dovednosti (poslech, čtení, psaní, mluvení) se zvýšeným důrazem na mluvený projev
 • gramatika je vyučována v kontextu (studenti sami odvozují gramatická pravidla)
 • studenti jsou cíleně vedeni k osvojení slovní zásoby (z kontextu, obrázků nebo autentických materiálů)
 • výuka probíhá za využití moderních technologií
 • znalosti získané v kurzu pomohou i při skládání některých mezinárodních zkoušek (např. TOEFL)
 • průměrně je ve třídě 8 studentů 

 

Pro koho je kurz určený?

 • Kurz je určený pro falešné začátečníky - A1.1

Nejste si jistí, zda je to pro vás správná úroveň? Udělejte si náš rozřazovací test!

 

Kdo kurz vyučuje?

 • Kurz je veden zkušeným a kvalifikovaným českým lektorem nebo rodilým mluvčím
 • Lektoři prochází intenzivním školením, aby dokázali vést efektivní a zároveň zábavnou výuku

Společnost si vyhrazuje právo na změnu lektora kurzu.

Co už umím a co od kurzu očekávám?

V minulosti jsem se studiem španělštiny do jisté míry zabýval/a, ale potřebuji si upevnit a připomenout úplné základy. Zvládnu i mírně rychlejší tempo, protože si vzpomínám na základní gramatické jevy (např. zájmena: osobní – yo, tú, él, ella, nosotros/nosotras, vosotros/vosotras, ellos, ellas, přivlastňovací nepřízvučná i přízvučná – mi/mío, tu/tuyo, su/suyo, nuestro, vuestro, slovesa: být - ser, mít – tener, základy časování podle slovesných tříd: hablar, escribir, comer – v přítomném čase). Dokázal/a bych pohovořit jednoduše i když s chybami o sobě, své rodině, koníčkách a práci.

 

Výukové materiály

Učebnice Aula Internacional 1 (lekce 1-10)


Termín výuky:
Intenzita: 2×2 lekce týdně
Čas výuky: Po, St: 19:30 - 21:00
Počet lekcí: 60 × 45 minut
Místo konání: Brno (střed) - , Brno
Kód termínu: JS11042373
Obchodní podmínky
Cena kurzu
4 999,-