Tisknout   |   Uložit jako PDF   |   Zavřít
Zákaznická linka: 257 313 650
Email: info@caledonianschool.cz
Caledonian Languages, s.r.o.
U Půjčovny 2, 110 00 Praha 1
 
 

Španělština pokročilí 1x2 (30)

Termín výuky:

Intenzita:
1×2 lekce týdně

Čas výuky:
Čt: 17:50 - 19:20

Počet lekcí:
30 × 45 minut

Místo konání:
Pobočka Karlín
Karlínské náměstí 8
Praha

Kód termínu:
JS11042189


3 999,- Kč

Další termíny:

Toto je jediný volný termín tohoto kurzu. Prosím, kontaktujte nás pro vypsání dalších termínů.

Úroveň: kurz odpovídá úrovni B2.1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky
 
Intenzita: výuka probíhá 1 x 2 vyučovací hodiny týdně
 
Charakteristika kurzu:

 • vyučuje se podle principů komunikativní metody (komunikace studentů v cílovém jazyce) 
 • výuka je vysoce interaktivní, studenti pracují ve dvojicích, skupinkách 
 • důraz je kladen na rozvoj všech jazykových dovedností (poslech, čtení, psaní, mluvení) 
 • gramatika je vyučována v kontextu (studenti sami odvozují gramatická pravidla) 
 • studenti jsou cíleně vedeni k osvojení slovní zásoby (z kontextu, obrázků nebo autentických materiálů) 
 • důraz je kladen na řízenou konverzaci
 • maximální počet studentů ve skupině je 12

ÚROVEŇ B2 DLE EVROPSKÉHO REFERENČNÍHO RÁMCE

Co už umím:

 • umím používat slovesa v základních časech: minulý čas jednoduchý (ayer le escribí una carta), předpřítomný čas (yo he cantado), pretérito imperfecto (Cuando era joven, estudiaba mucho) a budoucí čas jednoduchý (El lunes escribiré una carta a Manolo.)
 • orientuji se v pluscuamperfectu (Ayer, cuando llegamos al cine, la película ya había empezado.) a kondicionálu (hablarí, comeríamos) a znám gerundium a trpný rod (Siendo así, no nos queda otro remedio. La casa fue construida rápidamente.)
 • vím, jak používat vedlejší věty podmětné
 • umím používat základní pravidla subjunktivů po subjunktivních výrazech cuando, después de, antes de
 • konverzuji o běžných tématech jako je cestování, zábava a volný čas nebo umění a dokážu hovořit i o abstraktních tématech (ideály, sny, …)
 • umím vyjádřit svůj názor a vylíčit svou představu o ideálně stráveném dni ( přípustkové (Aunque estudia mucho, no aprueba.) a finální (Voy al teatro para disfrutar con la representación. Compro (unas) entradas para que vayan al cabaret.) a subjunktiv préterita perfekta (Espero que haya llegado.)
 • jsem schopen/schopna vést plynulý rozhovor s rodilým mluvčím

Co se naučím

 • zvážit výhody a nevýhody určitého životního stylu
 • popsat, jaký by měl být můj ideální partner
 • říci, jak by měl vypadat ideální svět
 • mluvit o historických a emotivních událostech
 • reprodukovat zprávy a názory
 • vyjádřit svůj názor složitější formou
 • obhájit svůj názor a vyjednat si podmínky

Zkuste si rozřazovací test ze španělštiny. V testu byste měli dosáhnout úrovně pokročilý.


Lektoři: 

 • v kurzech učí přátelští a kvalifikovaní čeští a zahraniční lektoři
 • všichni lektoři prošli intenzivním školením Jazykové školy Tutor

 

Společnost si vyhrazuje právo na změnu lektora kurzu.

Osnova

Téma Gramatika Příklad použití
Život v páru Hypotetické podmínkové věty ¿Cómo te sentirías si dijera…?
Ideální svět Souslednost časů ve vztažných větách Un trabajo que me dejara …
Positiva a negativa Výrazy zvažování, spojovací výrazy Por un lado, me apetece…
Důležité historické momenty Opakování imperfekta a min. časů Estaba en la cocina y oí…
Ostrov trosečníků Nepřímá řeč v přít. a minulém čase Me pidió que le comprara …
Uspěchaný životní styl Fráze sdělování názoru a (ne)souhlasu Dudo que esa ley sea …
Podmínky na pracovišti Vyjednávání a podmínková souvětí Iré a la cena si me invitan.
Městská rada Argumentace a organizace projevu Pues en primer lugar, …

 

Výukové materiály

Učebnice Aula Internacional 4 (lekce 1-3)