Tisknout   |   Uložit jako PDF   |   Zavřít
Zákaznická linka: 257 313 650
Email: info@caledonianschool.cz
Caledonian Languages, s.r.o.
U Půjčovny 2, 110 00 Praha 1
 
 

Španělština mírně pokročilí 1x2

Termín výuky:

Intenzita:
1×2 lekce týdně

Čas výuky:
Út: 16:10 - 17:40

Počet lekcí:
60 × 45 minut

Místo konání:
Brno (střed)

Brno

Kód termínu:
JS11042359


4 999,- Kč

Další termíny:

Toto je jediný volný termín tohoto kurzu. Prosím, kontaktujte nás pro vypsání dalších termínů.

Úroveň: kurz odpovídá úrovni A2.1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky
 
Intenzita: výuka probíhá 1 x 2 vyučovací hodiny týdně
 
Charakteristika kurzu:

 • vyučuje se podle principů komunikativní metody (komunikace studentů v cílovém jazyce) 
 • výuka je vysoce interaktivní, studenti pracují ve dvojicích, skupinkách 
 • důraz je kladen na rozvoj všech jazykových dovedností (poslech, čtení, psaní, mluvení) 
 • gramatika je vyučována v kontextu (studenti sami odvozují gramatická pravidla) 
 • studenti jsou cíleně vedeni k osvojení slovní zásoby (z kontextu, obrázků nebo autentických materiálů) 
 • důraz je kladen na řízenou konverzaci
 • maximální počet studentů ve skupině je 12

 
ÚROVEŇ A2 DLE EVROPSKÉHO REFERENČNÍHO RÁMCE

Co už umím:

 • zabýval/a jsem se studiem základů španělštiny, znám základní rozdíly mezi třemi slovesy být (ser – estar – haber), přítomný čas pravidelných (amar, beber, subir) i některých nepravidelných sloves (querer, poder, hacer, tener, venir, oír) a vytvořím otázku (¿Qué hace María los jueves?) i zápor
 • umím používat základní časy - přítomný (Me gustan tus ojos.) , budoucí opisem (Voy a comer.) a předpřítomný (¿Has tenido buen viaje?)
 • orientuji se v podmínkových větách (Si me duele la cabeza, me tomo una aspirina.) a umím použít přídavná jména a zájmena neurčitá (No hay ningún médico. ¿Hay algún vaso? No, no hay ninguno.)
 • dokážu sdělit základní informace o sobě, svých zájmech a aktivitách a jsem schopen/na konverzovat o cestování, nakupování a dalších běžných tématech
 • domluvím se v restauraci a v obchodě, umím popsat cestu a vyjádřit svůj názor na různé situace

Co se naučím:

 • mluvit o tom, jak se cítím, co mě baví, co je pro mě těžké a co mi dělá problémy
 • dávat rady a doporučení
 • popsat svůj byt a vybavení v něm
 • pronajmout si byt nebo si najít nové spolubydlící
 • popsat, jak vypadám
 • mluvit o své rodině a vztazích s lidmi
 • reagovat v nejběžnějších denních situacích
 • říci, co právě teď nebo v současnosti dělám
 • naplánovat si program na volný den nebo výlet
 • mluvit o nedávné minulosti a o plánech do blízké budoucnosti
 • rozumět kuchařským receptům a popsat přípravu jídla

Zkuste si rozřazovací test ze španělštiny. V testu byste měli dosáhnout úrovně mírně pokročilý.

Lektoři:

 • v kurzech učí přátelští a kvalifikovaní čeští a zahraniční lektoři
 • všichni lektoři prošli intenzivním školením jazykové školy Tutor

 

Společnost si vyhrazuje právo na změnu lektora kurzu.

Osnova

Téma Gramatika Příklad
Moje hodiny španělštiny Slovesa doporučení Lo mejor es no preocuparse.
Cizinci žijící ve Španělsku Opakování prav. i neprav. sloves Tiene una beca.
Moje bydlení Předložky místa, slovesa výskytu Está a la izquierda del sofá.
Podnájem a spolubydlení Slovesa „gustar“, „preferir“ ¿Te gustan los animales?
Rodina a vztahy Popis charakteru a vzhledu Mi madre es alta y rubia.
Každodenní siutace a setkání Zdvořilé i hovorové fráze ¿Me dejas el boli?
Co právě děláme Vazba „estar” s gerundiem Estás trabajando demasiado.
Kultura a volný čas Opakování minulého složeného času Este mes no he ido al cine.
Cestování Sloveso „ir“ pro blízkou budoucnost Vamos a ir a casa de Pedro.
Jídlo a vaření Další slovesa, zájmena v předmětu Primero, se lavan las frutas.

 

Výukové materiály

Učebnice Aula Internacional 2 (lekce 1-6)