Tisknout   |   Uložit jako PDF   |   Zavřít
Zákaznická linka: 257 313 650
Email: info@caledonianschool.cz
Caledonian Languages, s.r.o.
U Půjčovny 2, 110 00 Praha 1
 
 

Španělština mírně pokročilí 2x2

Termín výuky:

Intenzita:
2×2 lekce týdně

Čas výuky:
Po, St: 18:35 - 20:05

Počet lekcí:
60 × 45 minut

Místo konání:
Tutor, s.r.o.
S. K. Neumanna 1257/7
500 02 Hradec Králové

Kód termínu:
JS11042155


4 499,- Kč

Další termíny:

Toto je jediný volný termín tohoto kurzu. Prosím, kontaktujte nás pro vypsání dalších termínů.

O jaký typ kurzu jde?

 • vyučuje se podle principů komunikativní metody
 • výuka je vysoce interaktivní, studenti pracují ve dvojicích, skupinkách
 • kurz rozvíjí všechny jazykové dovednosti (poslech, čtení, psaní, mluvení) se zvýšeným důrazem na mluvený projev
 • gramatika je vyučována v kontextu (studenti sami odvozují gramatická pravidla)
 • studenti jsou cíleně vedeni k osvojení slovní zásoby (z kontextu, obrázků nebo autentických materiálů)
 • výuka probíhá za využití moderních technologií
 • znalosti získané v kurzu pomohou i při skládání některých mezinárodních zkoušek (např. TOEFL)
 • průměrně je ve třídě 8 studentů 

 

Pro koho je kurz určený?

 • Kurz je určený pro mírně pokročilé - A2.1

Nejste si jistí, zda je to pro vás správná úroveň? Udělejte si náš rozřazovací test!

 

Kdo kurz vyučuje?

 • Kurz je veden zkušeným a kvalifikovaným českým lektorem nebo rodilým mluvčím
 • Lektoři prochází intenzivním školením, aby dokázali vést efektivní a zároveň zábavnou výuku

Společnost si vyhrazuje právo na změnu lektora kurzu.


ÚROVEŇ A2 DLE EVROPSKÉHO REFERENČNÍHO RÁMCE

Co už umím: 

 • zabýval/a jsem se studiem základů španělštiny, znám základní rozdíly mezi třemi slovesy být (ser – estar – haber), přítomný čas pravidelných (amar, beber, subir) i některých nepravidelných sloves (querer, poder, hacer, tener, venir, oír) a vytvořím otázku (¿Qué hace María los jueves?) i zápor
 • umím používat základní časy - přítomný (Me gustan tus ojos.) , budoucí opisem (Voy a comer.) a předpřítomný (¿Has tenido buen viaje?)
 • orientuji se v podmínkových větách (Si me duele la cabeza, me tomo una aspirina.) a umím použít přídavná jména a zájmena neurčitá (No hay ningún médico. ¿Hay algún vaso? No, no hay ninguno.)
 • dokážu sdělit základní informace o sobě, svých zájmech a aktivitách a jsem schopen/na konverzovat o cestování, nakupování a dalších běžných tématech
 • domluvím se v restauraci a v obchodě, umím popsat cestu a vyjádřit svůj názor na různé situace

Co se naučím:

 • mluvit o tom, jak se cítím, co mě baví, co je pro mě těžké a co mi dělá problémy
 • dávat rady a doporučení
 • popsat svůj byt a vybavení v něm
 • pronajmout si byt nebo si najít nové spolubydlící
 • popsat, jak vypadám
 • mluvit o své rodině a vztazích s lidmi
 • reagovat v nejběžnějších denních situacích
 • říci, co právě teď nebo v současnosti dělám
 • naplánovat si program na volný den nebo výlet
 • mluvit o nedávné minulosti a o plánech do blízké budoucnosti
 • rozumět kuchařským receptům a popsat přípravu jídla

 

Výukové materiály

Učebnice Aula Internacional 2 (lekce 1-6)