Tisknout   |   Uložit jako PDF   |   Zavřít
Zákaznická linka: 257 313 650
Email: info@caledonianschool.cz
Caledonian Languages, s.r.o.
U Půjčovny 2, 110 00 Praha 1
 
 

Španělština středně pokročilí 1x2

Termín výuky:

Intenzita:
1×2 lekce týdně

Čas výuky:
Po: 17:50 - 19:20

Počet lekcí:
60 × 45 minut

Místo konání:
Brno (střed)

Brno

Kód termínu:
JS11042356


4 999,- Kč

Další termíny:

Toto je jediný volný termín tohoto kurzu. Prosím, kontaktujte nás pro vypsání dalších termínů.

Úroveň: kurz odpovídá úrovni B1.1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky
 
Intenzita: výuka probíhá 1 x 2 vyučovací hodiny týdně
 
Charakteristika kurzu:

 • vyučuje se podle principů komunikativní metody (komunikace studentů v cílovém jazyce) 
 • výuka je vysoce interaktivní, studenti pracují ve dvojicích, skupinkách 
 • důraz je kladen na rozvoj všech jazykových dovedností (poslech, čtení, psaní, mluvení) 
 • gramatika je vyučována v kontextu (studenti sami odvozují gramatická pravidla) 
 • studenti jsou cíleně vedeni k osvojení slovní zásoby (z kontextu, obrázků nebo autentických materiálů) 
 • důraz je kladen na řízenou konverzaci
 • maximální počet studentů ve skupině je 12

 
ÚROVEŇ B1 DLE EVROPSKÉHO REFERENČNÍHO RÁMCE

Co už umím:

 • v minulosti jsem se již zabýval/a studiem španělštiny
 • umím používat slovesa v základních časech: minulý čas jednoduchý (ayer le escribí una carta), imperfektum (Cuando era joven, estudiaba mucho), budoucí čas jednoduchý (el lunes escribiré una carta a Manolo) a kondicionál: (hablaría, comeríamos), a dokáži v těchto časech vytvořit zápor či otázku
 • znám základy nepřímé řeči a časové souslednosti
 • umím používat základní pravidla subjunktivů (konjunktivů po subjunktivních výrazech (me alegro, siento, no creo, espero, es bueno, …)
 • umím používat gerundium a trpný rod
 • pokud udělám chybu, jsem obvykle schopen/na ji odhalit a opravit
 • umím stručně vyjádřit svůj názor a pohovořit nejen o běžných, ale i o náročnějších a abstraktních tématech (náboženství, ideály, sny, pocity)
 • dokáži vyprávět příběh
 • jsem schopen porozumět neznámému textu

Co se naučím:

 • mluvit o tom, co jsem v životě dokázal
 • připravit si svůj životopis
 • kterými dalšími jazyky se mluví v hispanofonních zemích
 • jaké společenská zvyklosti platí ve Španělsku
 • jaká pravidla dodržujeme ve škole nebo v práci
 • napsat vzkaz, email nebo dopis
 • telefonovat v různých běžných situacích
 • mluvit o knihách, filmech a televizním vysílání
 • vyprávět vtipy a porozumět jim
 • diskutovat o společenských a jiných problémech
 • napsat stížnost a vyjádřit své požadavky
 • jak se měnilo Španělsko od roku 1975
 • vyprávět historky a zážitky nejen z cestování


Zkuste si rozřazovací test ze španělštiny. V testu byste měli dosáhnout úrovně středně pokročilý.


Lektoři:

 • kurz je veden zkušenými a kvalifikovanými lektory, kteří prošli intenzivním školením jazykové školy Tutor

 

Společnost si vyhrazuje právo na změnu lektora kurzu.

Osnova

Téma Gramatika Příklad použití
Životopis Opakování minulých časů Se casó hace 2 años.
Čas strávený s přáteli Vazby sloves s infinitiv. a gerundiem Dejé de estudiar en 2004.
Společenský život Španělů Fráze vyjádření zvyklostí Es normal tomar café.
Pravidla ve škole a v práci Vyjádření povinnosti a zákazu No se permite fumar.
Email a telefon Formální i neformální fráze ¿De parte de quién?
Děj knihy nebo filmu Vyprávění děje v přítomném čase Y esa chica conoce a ...
Stížnosti, přání a požadavky Vazba sloves se “subjuntivem” Es lamentable que hagan eso.
Historky a zážitky Předminulý čas a souslednost časů … ya habían cerrado la cocina.

 

Výukové materiály

Učebnice Aula Internacional 3 (lekce 1-6)