Abychom vám zpříjemnili používání našich služeb používáme soubory cookie.
Cz_flag Uk_flag

Španělština začátečníci + 2x2

Termín výuky:
Intenzita: 2×2 lekce týdně
Čas výuky: Út, Čt: 17:50 - 19:20
Počet lekcí: 60 × 45 minut
Místo konání: Pobočka Karlín - Karlínské náměstí 8, Praha
Kód termínu: JS11042103
Obchodní podmínky
Cena kurzu
6 999,-

O jaký typ kurzu jde?

 • vyučuje se podle principů komunikativní metody
 • výuka je vysoce interaktivní, studenti pracují ve dvojicích, skupinkách
 • kurz rozvíjí všechny jazykové dovednosti (poslech, čtení, psaní, mluvení) se zvýšeným důrazem na mluvený projev
 • gramatika je vyučována v kontextu (studenti sami odvozují gramatická pravidla)
 • studenti jsou cíleně vedeni k osvojení slovní zásoby (z kontextu, obrázků nebo autentických materiálů)
 • výuka probíhá za využití moderních technologií
 • znalosti získané v kurzu pomohou i při skládání některých mezinárodních zkoušek (např. TOEFL)
 • průměrně je ve třídě 8 studentů 

 

Pro koho je kurz určený?

 • Kurz je určený pro začátečníci - A1.2 +

Nejste si jistí, zda je to pro vás správná úroveň? Udělejte si náš rozřazovací test!

 

Kdo kurz vyučuje?

 • Kurz je veden zkušeným a kvalifikovaným českým lektorem nebo rodilým mluvčím
 • Lektoři prochází intenzivním školením, aby dokázali vést efektivní a zároveň zábavnou výuku

Společnost si vyhrazuje právo na změnu lektora kurzu.

 

ÚROVEŇ A1 DLE EVROPSKÉHO REFERENČNÍHO RÁMCE

Co už umím:

 • zabývala jsem se studiem základů španělštiny a znám základní gramatické jevy (abecedu, číslovky, člen určitý, neurčitý a žádný, zájmena osobní a přivlastňovací, slovesa ser a estar a další)
 • umím časovat pravidelná slovesa zakončená na - ar, - er, - ir (amar, beber, subir) i základní nepravidelná slovesa (querer, poder, hacer, tener, venir, oír) a vytvořím zápor i otázku (¿Qué hace María los jueves?)
 • dokážu sdělit základní informace o sobě, své rodině a práci a reaguji na jednoduché otázky týkající se mé osoby 
 • jednoduše konverzuji o svých zájmech, volnočasových aktivitách a svém denním programu

Co se naučím:

 • Vyprávět, co dělám každý den a jak často
 • Mluvit o zvířatech
 • Říci, kolik je hodin
 • Objednat si v baru a restauraci
 • Jaká jsou typická španělská a latinskoamerická jídla
 • Popsat město, kde bydlím, a zeptat se na cestu
 • Mluvit o svých zkušenostech
 • Popsat povahu svých blízkých
 • Něco o španělské i světové kinematografii
 • Napsat životopis
 • Vyprávět příběh z minulosti

 

Výukové materiály

Učebnice Aula Internacional 1 (Lekce 6-10)

 


Termín výuky:
Intenzita: 2×2 lekce týdně
Čas výuky: Út, Čt: 17:50 - 19:20
Počet lekcí: 60 × 45 minut
Místo konání: Pobočka Karlín - Karlínské náměstí 8, Praha
Kód termínu: JS11042103
Obchodní podmínky
Cena kurzu
6 999,-