Abychom vám zpříjemnili používání našich služeb používáme soubory cookie.
Cz_flag Uk_flag

Víkendové kurzy angličtiny - mírně pokročilí

Termín výuky:
Intenzita: 1×4 lekce každých 14 dní
Čas výuky: So: 09:00 - 12:00
Počet lekcí: 60 × 45 minut
Místo konání: Brno (střed) - , Brno
Kód termínu: JS11042315
Obchodní podmínky
Cena kurzu
4 999,-

Úroveň: kurz odpovídá úrovni A2.1 (Pre-intermediate)

Intenzita: výuka probíhá jednou za dva týdny v sobotu dopoledne

Charakteristika kurzu:

 • vyučuje se podle principů komunikativní metody
 • výuka je vysoce interaktivní, studenti pracují ve dvojicích, skupinkách
 • kurz rozvíjí všechny jazykové dovednosti (poslech, čtení, psaní, mluvení) se zvýšeným důrazem na mluvený projev
 • gramatika je vyučována v kontextu (studenti sami odvozují gramatická pravidla)
 • studenti jsou cíleně vedeni k osvojení slovní zásoby (z kontextu, obrázků nebo autentických materiálů)
 • výuka probíhá za využití moderních technologií
 • znalosti získané v kurzu pomohou i při skládání některých mezinárodních zkoušek (např. TOEFL)
 • maximální počet studentů ve skupině je 12
 • kurz je na úrovni mírně pokročilí. Doporučujeme vám rozřazovací test

Lektoři:

 • zkušení čeští a zahraniční lektoři s univerzitním vzděláním pedagogického či jazykového směru nebo mezinárodními pedagogickými (TEFL, CELTA atd.) či jazykovými certifikáty (např. CPE)
 • profesionálové, kteří mají rádi svou práci a aktivně se podílejí na svém rozvoji, např. účastí na pravidelných školeních
 • dostávají pravidelnou zpětnou vazbu na svou výuku, což zajišťuje stálou a vysokou kvalitu naší výuky

Společnost si vyhrazuje právo na změnu lektora kurzu.

 

ÚROVEŇ A2 DLE EVROPSKÉHO REFERENČNÍHO RÁMCE

Co už umím:

 • Rozumím výrazům a frázím, které se týkají běžných oblastí života (otázky o sobě, rodina, nakupování, zaměstnání, volný čas…)
 • Dokážu použít přítomný, budoucí i minulý čas (I am, I will be, I was)
 • Zvládnu jednoduše komunikovat v základních situacích
 • Umím napsat krátký text v angličtině, například neformální dopis

Co se naučím:

 • odpovídat na otázky o sobě
 • mluvit o práci a studiích
 • vyjádřit co mám a nemám rád/a
 • vést telefonní hovor
 • dávat rady
 • konverzovat o cestování, zeptat se na cestu
 • mluvit o zdraví a dorozumět se u lékaře

 

Osnova

Téma Gramatika Příklad použití
Vztahy Past simple Where did you meet your partner?
Zaměstnání Present simple × present continuous I work in an office. × I’m looking for a new job.  
Volný čas Plánovaná budoucnost We are going to visit British Museum.
Vzdělávání Present perfect Have you ever made a speech in public?
Cestování Past simple × past continuous He was studying medicine when he decided to travel.
Zdravý životní styl Vyjádření budoucnosti s will I will stop eating junk food.

 

Výukové materiály

Učebnice Speakout Pre-Intermediate (lekce 1-6)

 • Nová učebnice na trhu s nejpropracovanější možností interaktivní výuky
 • Přirozeně propojuje výuku ve třídě s reálným světem
 • Používá autentické materiály z dílny BBC (dokumenty, sitkomy, podcasty)
 • Videa a podcasty s možností stažení do mobilního telefonu/ iPadu
 • Active teach – učebnice v digitálním formátu s audio nahrávkami a videi
 • MySpeakoutLab – interaktivní online pracovní sešit umožňující monitoring studentů
 • Interaktivní DVD-ROM pro domácí samostudium a opakování

 


Termín výuky:
Intenzita: 1×4 lekce každých 14 dní
Čas výuky: So: 09:00 - 12:00
Počet lekcí: 60 × 45 minut
Místo konání: Brno (střed) - , Brno
Kód termínu: JS11042315
Obchodní podmínky
Cena kurzu
4 999,-