Abychom vám zpříjemnili používání našich služeb používáme soubory cookie.
Cz_flag Uk_flag

Pomaturitní němčina

Termín výuky:
Intenzita: 5×4 lekce týdně
Čas výuky: Po-Pá: 09:00 - 12:20
Místo konání: Brno (střed) - , Brno
Kód termínu: PM00944877
Obchodní podmínky
Cena kurzu
19 999,-

Proč si vybrat Tutor?

 • Status studenta pro studenty maturující ve stejném kalendářním roce, ve kterém je pomaturitní studium zahájeno (kurz je zařazen ve vyhlášce MŠMT č. 19/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů pod obch. značkou EDUA Languages s.r.o.)
 • Sleva 15% na další kurzy. Akce se nevztahuje na další pomaturitní kurz ani na on-line kurzy.
 • Možnost přípravy na mezinárodní jazykové zkoušky
 • Individuální přístup ke studentům (nejvýše 16 osob ve skupině)
 • Moderní způsob výuky - použití interaktivních technologií.
   

Další výhody pomaturitního studia u Tutoru:

 • Získání certifikátu o absolvování pomaturitního studia
 • Další kurzy 15% sleva
 • Možnost splátkového kalendáře
 • Slevy na učebnice a studijní materiály ve výši 10–12 % v partnerských knihkupectvích
 • V případě nároku na status studenta zřízení ISIC karty (poplatek za kartu 300 Kč)
 • Vrácení kurzovného v případě přijetí na veřejnou VŠ nebo odkladu maturity.
 • Vysoce kvalifikovaní, zkušení a flexibilní lektoři
 • Moderně vybavené učebny v centru města
 • Přístup k počítačům a na internet zdarma
 • V případě zájmu rodičů zpracování záznamu o docházce studentů (jednou za měsíc/pololetí)


Charakteristika studia:

Jednoleté pomaturitní studium němčiny zaměřené na všeobecnou němčinu. Studijní program je zařazen ve vyhlášce MŠMT č. 19/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů.


Rozsah výuky: 5x4 vyučovací hodiny týdně = celkem 20 vyučovacích hodin týdně. Studium probíhá v odpoledních hodinách.
 


Lektoři:

Výuku vede tým českých a zahraničních lektorů:
Rodilí mluvčí: kvalifikovaní, přátelští a zkušení lektoři, všichni s certifikátem TEFL
Čeští lektoři: kvalifikovaní, přátelští a zkušení, absolventi pedagogických fakult

Společnost si vyhrazuje právo na změnu lektora kurzu.


Zakončení studia:

 • osvědčení Pomaturitní školy Tutor o absolvování pomaturitního studia němčiny
 • možnost intenzivní přípravy mezinárodní jazykovou zkoušku příslušné úrovně

Osnova

Průběh studia:

Výuka je zaměřena na praktická témata a využití jazyka v běžných každodenních situacích. Díky dostatečné časové dotaci a individuálnímu přístupu umožňuje kurz systematicky pracovat se studenty, důkladně probrat a procvičit gramatické struktury a rozšířit slovní zásobu. Důraz je kladen na rozvoj všech jazykových dovedností – čtení, psaní, mluvení i poslech. Studenti se průběžně připravují na mezinárodní jazykové zkoušky.

1. pololetí

 • „oprášíte“ si zapomenuté znalosti a dovednosti, zopakujete si základní gramatiku
 • důraz je kladen na rozvoj všech jazykových dovedností – mluvení, čtení, psaní i poslech
 • budete pracovat na zdokonalení komunikačních schopností a použití jazyka v praxi

 
2. pololetí

 • intenzivní příprava na jazykovou zkoušku
 • rozvoj jazykových dovedností
 • procvičování zkouškových testů

Termín výuky:
Intenzita: 5×4 lekce týdně
Čas výuky: Po-Pá: 09:00 - 12:20
Místo konání: Brno (střed) - , Brno
Kód termínu: PM00944877
Obchodní podmínky
Cena kurzu
19 999,-