Jazykový audit je nezávislým a přehledným ukazatelem jazykové úrovně. Používáme jej jako vstupní audit před začátkem kurzů pro přesné stanovení jazykové úrovně jednotlivých studentů, ale i na konci kurzů pro kontrolu dosažené úrovně. Snadno tak pro vás určíme celkovou znalost jazyka či dovednost v konkrétní oblasti nebo změříme pokrok účastníků kurzů. Studenty připravíme také ke složení mezinárodně uznávaných jazykových zkoušek.

Vstupní audit pomůže s nastavením kurzů

 

Chcete zaměstnancům poskytnout firemní jazykovou výuku, ale nevíte, jak ji přesně zacílit? Naše vstupní testy vám umožní najít ten správný směr.

On-line test zabere maximálně 60 minut a ústní test, který doporučujeme každému účastníkovi, dalších deset až patnáct. Obsahuje několik zahřívacích otázek, popis obrázku a diskuzi o vybraném tématu. Zvládneme jej osobně, ale i přes Skype nebo telefonicky.

  • Budoucí účastníci kurzů dostanou on-line test rozdělený na pět částí podle Společného evropského rámce pro jazyky (SERR).
  • Testy vždy začínají u úrovně A1 a pokud účastníci získají alespoň 70 %, postoupí na další.
  • Test prokáže úroveň gramatiky, slovní zásoby a od úrovně B2 i porozumění textu.

Nezávislý jazykový audit ukáže na zlepšení

 

Chcete si ověřit, nakolik se lidé při výuce skutečně zlepšují? Nezávislý jazykový audit prověří jejich jazykové dovednosti i komunikační schopnosti. Test má dvě části – písemný on-line test a ústní test. Ústní část si navíc můžete přizpůsobit svému pracovnímu prostředí – dokážeme nasimulovat situace z pracovního prostředí vašich zaměstnanců a prověříme rychlost jejich reakcí i použití slovní zásoby a frází, které jsou pro ně důležité.

 

Zlepšení jazykových dovedností zaměstnanců

 

Zvyšte svoji konkurenceschopnost na trhu tak, že zdokonalíte komunikační obratnost všech svých lidí. Pro zlepšení jazykových dovedností můžete zvolit standardní kurzy obecné angličtiny, kurzy executive nebo jejich kombinaci.

Executive kurzy jsou vytvořeny podle požadavků manažerských pozic. Klademe v nich důraz na obchodní jazyk, využití jazyka pro pracovní praxi a efektivní komunikaci. Jsou vhodné především pro manažery a řídící pracovníky, obchodní konzultanty, ale i pro specialisty z ostatních sfér obchodu (právo, personalistika, marketing, finance a další).

Skills test prověří dosažení stanovených cílů

 

Nezávislý skills test ukáže, nakolik účastníci kurzů dosáhli požadované úrovně podle Společného evropského rámce pro jazyky SERR. Test je sestaven plošně, bez ohledu na jejich výukové materiály. Tím zajistíme objektivní výsledek. Vy zjistíte, jak si vedou při poslechu, čtení, jaké úrovně dosáhli v gramatice, slovní zásobě a mluvení. Části testu můžeme přizpůsobit situacím z praxe. Mezi zadáním se tak může objevit napsání pracovního e-mailu či reportu, v rámci ústní části se mohou účastnit vyjednávání nebo prezentovat svůj projekt. Tímto zjistíte, jak je výuka přínosná pro jejich profesi.

Jazykový audit je nezávislým a přehledným ukazatelem jazykové úrovně. Používáme jej jako vstupní audit před začátkem kurzů pro jasné stanovení nabídky, ale i na konci kurzů pro kontrolu dosažené úrovně. Snadno tak pro vás určíme celkovou znalost jazyka či dovednost v konkrétní oblasti nebo změříme pokrok účastníků kurzů.
Studenty připravíme také ke složení mezinárodně uznávaných jazykových zkoušek.

Vstupní audit pomůže s nastavením kurzů

Chcete zaměstnancům poskytnout firemní jazykovou výuku, ale nevíte, jak ji přesně zacílit? Naše vstupní testy vám umožní najít ten správný směr.

Nebudete přitom plýtvat jejich časem, on-line test zabere maximálně 60 minut a ústní dalších patnáct. Ten obsahuje pár zahřívacích otázek, popis obrázku a diskuzi o vybraném tématu. Zvládneme jej osobně, ale i přes Skype nebo telefonicky.

  • Budoucí účastníci kurzů dostanou on-line test rozdělený na pět částí podle Společného evropského rámce pro jazyky (SERR)..
  • Testy vždy začínají u úrovně A1 a pokud účastníci získají alespoň 70 %, postoupí na další.
  • Test jasně ukáže úroveň gramatiky, slovní zásoby a od úrovně B2 i porozumění textu.

Nezávislý jazykový audit ukáže na zlepšení

Chcete si ověřit, nakolik se lidé při výuce skutečně zlepšují? Nezávislý jazykový audit je sestaven podobně jako vstupní test, díky čemuž získáte perfektní přehled o silných i slabých stránkách svých zaměstnanců v rámci jazykové výuky. Ústní část si navíc můžete přizpůsobit. Dokážeme nasimulovat situaci z jejich profesního života. Tím ověříme, jak přínosná je výuka pro praxi.

 

Zlepšení jazykových dovedností zaměstnanců

Zvyšte svoji konkurenceschopnost na trhu tak, že zdokonalíte komunikační obratnost všech svých lidí. Pro zlepšení jazykových dovedností můžete zvolit standardní kurzy obecné angličtiny, kurzy executive nebo jejich kombinaci.

Executive kurzy jsou vytvořeny podle požadavků manažerských pozic. Klademe v nich důraz na obchodní jazyk, využití jazyka pro pracovní praxi a efektivní komunikaci. Jsou vhodné především pro manažery a řídící pracovníky, obchodní konzultanty, ale i pro specialisty z ostatních sfér obchodu (právo, personalistika, marketing, finance a další).

Skills test prověří dosažení stanovených cílů

Nezávislý skills test ukáže, nakolik účastníci kurzů dosáhli požadované úrovně podle Společného evropského rámce pro jazyky SERR. Test je sestaven plošně, bez ohledu na jejich výukové materiály. Tím zajistíme objektivní výsledek. Vy zjistíte, jak si vedou při poslechu, čtení, jaké úrovně dosáhli v gramatice, slovní zásobě a mluvení. Navíc se v testu setkají se situacemi z praxe. Mezi zadáním se tak může objevit napsání pracovního e-mailu, při ústní části jednání a prezentace. Získáte tak přehled, nakolik byla výuka užitečná i z hlediska praktického přínosu.