Firemní jazykové kurzy zajišťujeme už 25 let. Víme, jak splnit požadavky vysokého managementu i zaměstnanců. Pomohli jsme vyrůst tisícovkám zaměstnanců. Program skupinové a individuální firemní výuky vždy sestavujeme s ohledem na vaše potřeby, náplň lekcí flexibilně upravujeme podle vaší zpětné vazby.

Pomáháme vám být lepší

Prvním krokem je vždy důkladná analýza, která nám umožní definovat konkrétní oblasti pro zlepšení. Účinnost výuky průběžně měříme pomocí promyšleného systému testování, kdy studenti získají přehled o svém rozvoji i konkrétní jazykové úrovni.
Naše nabídka rozhodně nekončí u pravidelných lekcí běžného obchodního jazyka pro jednotlivce či malé skupinky. Připravíme crash kurz nebo intenzivní několikadenní školení, abyste mohli odjet na konferenci do Tokia s perfektním jazykovým vybavením i znalostí kulturních odlišností. Teambuildingy se zaměřením na jazyky umožní vašemu týmu růst po znalostní i osobnostní stránce, konkrétním oddělením zase pomohou specializované dlouhodobé programy.

Metodická podpora

Stojí za námi nejsilnější a největší tým metodiků v Česku, jsou přítomní na konzultacích s HR, účastní se pravidelné zpětné vazby a měření dosažených výsledků.

Výsledkem jejich práce je i plán výuky, se kterým každý náš klient dosáhne konkrétního zlepšení. Novinky z metodiky si můžete přečíst v pravidelném newsletteru. Tam také najdete tipy, jak z učení vytěžit více, a doplňková cvičení.

Způsob výuky

Nikdy vás nebudeme učit se něco, co nevyužijete. Chceme, aby každý moment strávený učením byl co nejužitečnější.

 • Učíme vždy v cílovém jazyce. Díky tomu se naučíte do daného jazyka překládat, ale hlavně v něm přemýšlet. Rychle si tak zvyknete na správnou výslovnost a intonaci.
 • Každému najdeme ten styl výuky, který mu vyhovuje, a zvolíme ty metody, které mu umožní růst co nejefektivněji.
 • Ve výuce využíváme aktuální články z printu i z internetu, videa či hudební ukázky. Pokud potřebujete zpracovat e-mail či prezentaci, uděláme z ní výukový materiál. Jazyk tak budete vnímat zcela přirozeně v každodenních souvislostech.
 • Pracujeme mimo jiné i s metodou BYOD (bring your own device – přines si své zařízení) a využíváme pokročilé metody jako flipped classroom či blended learning. Nebo s vámi hodinu klidně povedeme přes Skype či virtuální třídu.
 • Gramatická pravidla vám nebudeme vysvětlovat pomocí definic. Místo toho ukážeme cestu, jak jejich princip objevit sami.
 • Každá lekce má jasně nastavené cíle. Zlepšení tak budete pozorovat s každou absolvovanou hodinou.

Způsob výuky

Nikdy vás nebudeme učit se něco, co nevyužijete. Chceme, aby každý moment strávený učením byl co nejužitečnější.

 • Učíme vždy v cílovém jazyce. Díky tomu se neučíte do daného jazyka překládat, ale v něm přemýšlet. Rychle si zvyknete na správnou výslovnost a intonaci.
 • Každému najdeme ten styl výuky, který mu vyhovuje, a zvolíme ty metody, které mu umožní růst co nejefektivněji.
 • Ve výuce využíváme aktuální články z printu i z internetu, videa či hudební ukázky. Pokud potřebujete zpracovat e-mail či prezentaci, uděláme z ní výukový materiál. Jazyk tak budete vnímat zcela přirozeně v každodenních souvislostech.
 • Pracujeme mimo jiné i s konceptem BYOD (bring your own device – přines si své zařízení) a využíváme metody jako flipped classroom či blended learning. Hodinu s vámi klidně povedeme přes Skype či ve virtuální třídě.
 • Gramatická pravidla vám nebudeme vysvětlovat pomocí definic. Místo toho ukážeme cestu, jak jejich princip objevit sami.
 • Každá lekce má jasně nastavené cíle. Zlepšení tak budete pozorovat s každou absolvovanou hodinou.

Jazykový audit

Chcete znát jazykovou úroveň zaměstnanců? Při jazykovém auditu důkladně otestujeme jejich znalosti a připravíme přehled s výčtem konkrétních oblastí doporučených pro zlepšení. A pokud budete chtít, rovnou se můžeme pobavit, jak nastavit výukový plán. Více zde.

Elektronické produkty

Mobilní aplikace a on-line software umožňuje prohlubovat znalosti třeba na cestě do práce. Zjistěte více.