Naše sesterská společnost Jipka, která se v rámci skupiny EDUA Group na překlady a tlumočení specializuje, spolupracuje s profesionálními překladateli do 53 jazyků. Všichni mají odpovídající vzdělání a certifikaci.

Zajistíme vám soudně ověřené překlady dokumentů a jejich notářsky ověřené kopie, tlumočení i průvodcovské služby. Veškeré výstupy dodáme včas a v perfektní kvalitě. Vždy také vyjdeme vstříc vašim individuálním požadavkům.

Vyberte si překlady a tlumočení do 53 jazyků

 • Ručíme za maximální kvalitu překladů dle kvalitativních norem ČSN ISO 2384 a ČSN ISO 12616.
 • Přeložíme vše od běžných textů přes právní dokumenty, návody, dopisy, reklamní slogany až po scénáře a odborné texty. V případě potřeby zajistíme také jejich soudní ověření.
 • Zajistíme i překlad odborného textu, spolupracujeme s oborovými překladateli a specialisty.
 • Standardně dodáváme překlady do tří dnů, expresně to u běžných jazyků dokážeme i do tří hodin.
 • Naši překladatelé jsou vázáni smlouvou o mlčenlivosti, garantujeme tedy naprostou diskrétnost u důvěrných dokumentů.
 • Překlad vám doručíme elektronicky nebo poštou, kurýrem či si jej můžete vyzvednout osobně u nás na pobočce.
 • Nabízíme nadstandardní služby jako grafickou úpravu a sazbu textů, tisk a vazbu či skenování.
 • Při dlouhodobé spolupráci sestavíme s klientem terminologický slovníček. I při změně překladatele tak zůstane zachována konzistentnost textů.
 • Zajistíme jazykové korektury od rodilých mluvčích i odborné korektury od specialistů z oboru pro faktickou správnost.
 • Umíme tlumočit kabinově (simultánně), tedy přímo v reálném čase, nebo konsekutivně, kdy se tlumočník střídá s řečníkem. K dispozici máme také soudní tlumočníky jmenované soudem České republiky se všemi příslušnými oprávněními.
 • K dispozici máme certifikované tlumočníky do 53 jazyků nevyjímaje odbornou terminologii. Domluvíme i tlumočení mezi dvěma cizími jazyky.
 • Tlumočníka vám standardně zajistíme do tří dnů, expresně ale i za dvě hodiny
 • V rámci nadstandardních služeb zajistíme tlumočnickou techniku, dopravu tlumočníka po celé ČR i tlumočení po telefonu.
 • Naši překladatelé jsou vázáni smlouvou o mlčenlivosti, garantujeme tedy naprostou diskrétnost u důvěrných dokumentů.
 • Dokážeme připravit dabing z odposlechu i přeložit texty pro libovolný druh snímku. Zajistíme vám také kompletní dabing tzv. na klíč dle kvalitativních standardů HBO.

Vyberte si průvodce po celé ČR a v 53 jazycích

 • Připravte svým obchodním partnerům příjemnou procházku vaším městem.
 • Máme tým průvodců s příslušnými certifikáty a oprávněními pro Prahu i celou ČR, kteří zajistí odborný výklad v 53 jazycích.
 • Nabízíme tematické okruhy v Praze, výlety po ČR, netradiční zážitky i výlety podle klientových potřeb.
 • V rámci služby Business Welcome Service zajistíme kompletní péči o tuzemské i zahraniční hosty. Zajistíme transport z letiště, ubytování, tematické okruhy, prohlídky či vstupy na kulturní akce, rezervace v restauracích. Vše připravíme s ohledem na potřeby i nároky konkrétního klienta.

Vyberte si překlady a tlumočení přímo na stránkách Jipka.cz

Nebo využijte náš poptávkový formulář: