Složení mezinárodní zkoušky jako Cambridge First (FCE) nebo Cambridge Advanced (CAE) a získání certifikátu nabízí objektivní důkaz jazykové úrovně. I to je jedním z důvodů, proč zaměstnavatelé často tyto certifikáty vyžadují od svých nových zaměstnanců.

Připravíme vás na Cambridge First, Advanced nebo Proficiency. Pokud jste student, získáte lepší výchozí pozici při hledání práce. Jestli už máte zaměstnání, příprava na mezinárodní zkoušku a získání certifikátu slouží jako velká motivace a dávají vašemu studiu jasný cíl.

Každá zkouška má své specifické typy úkolů a cvičení. Naše přípravné kurzy vás připraví nejenom na strategii při zkoušce, ale pomohou vám prohloubit vaše znalosti gramatiky a slovní zásoby. Také vám doporučíme materiály, které můžete využít při přípravě ve svém volném čase. Tímto způsobem můžete výrazně zvýšit své šance na úspěšné absolvování zkoušky s výborným skóre.

Anglický jazyk

 

Francouzský jazyk

Německý jazyk

 • Cambridge English (FCE, CAE, CPE) – zkoušky z obecného jazyka pro úrovně B2–C2
 • Business English Certificate (Preliminary, Vantage, Higher) – zkoušky zaměřené na obchodní jazyk pro úrovně B1–C1
 • International English Language Testing System (IELTS)– certifikát z obecného jazyka pro všechny úrovně s výsledným hodnocením na škále 0 až 10
 • Test of English as a Foreign Language (TOEFL) – standardizovaná a mezinárodně uznávaná americká zkouška
 • DELF – certifikát z obecného jazyka pro úrovně A1–B2
 • DALF – certifikát z hlubší znalosti obecného jazyka pro úrovně C1 a C2
 • Goethe-Zertifikat B1, B2, C1 – certifikát z obecného jazyka

Mezinárodní zkouška FCE nebo CAE zakončená certifikátem je objektivní způsob, jak přesně zjistit jazykovou úroveň. I proto je tento certifikát často požadován i při nástupu do nové práce.

Zajistíme přípravu na FCE nebo CAE – tedy Cambridge zkoušku. Získáte tak lepší výchozí pozici, pro stávající zaměstnance se jedná o příjemný benefit, jasně dokazující jejich jazykové znalosti.

Každá zkouška má své specifické metody, kterými prověřuje znalosti. Přípravný kurz na certifikát je všechny procvičí, pomůže vám prohloubit znalost gramatiky a rozšířit slovní zásobu. Také vám poskytneme materiály, které vám umožní dále studovat ve volném čase. Můžete si tak výrazně zvýšit šance na úspěšné absolvování s vynikajícím skóre.

Anglický jazyk

 

 • Cambridge English (FCE, CAE, CPE) – certifikát z obecného jazyka pro úrovně B2–C2
 • Business English Certificate (Preliminary, Vantage, Higher) – certifikát zaměřený na obchodní jazyk pro úrovně B1–C1
 • International English Language Testing System – certifikát z obecného jazyka pro všechny úrovně s výsledným hodnocením na škále 0 až 10
 • Test of English as a Foreign Language – standardizovaná a mezinárodně uznávaná americká zkouška

Francouzský jazyk

 • DELF – certifikát z obecného jazyka pro úrovně A1–B2
 • DALF – certifikát z hlubší znalosti obecného jazyka pro úrovně C1 a C2

Německý jazyk

 • Goethe-Zertifikat B1, B2, C1 – certifikát z obecného jazyka

V nabídce zahraničních kurzů naleznete zaměřené speciálně na přípravu k získání mezinárodních certifikátů. Zahrnují intenzivní výuku, během které se připravíte na všechny disciplíny obsažené ve zkoušce, a výrazně tak zvýšíte své šance na úspěch.