Zkušení lektoři vám pomohou růst

Kvalitní lektoři jsou jedním z pilířů Caledonian School. Pouze 5,6 % uchazečů splní naše přísná přijímací kritéria. Dnes vám tak můžeme nabídnout tým 650 lektorů, kteří patří ke špičce ve svém oboru a práce je baví.

Složením přijímacích testů ale naše práce s lektory rozhodně nekončí. Rozvíjíme je. Školíme je. Věnujeme pozornost vaší zpětné vazbě. S každou další lekcí se stávají ještě lepšími a uvidíte, že vás to bude pod jejich vedením bavit.

Jak vybíráme lektory

Odpovídající vzdělání bereme za naprostou samozřejmost. Zahraniční lektoři potřebují vysokoškolský titul doplněný o lektorský certifikát DELTA, TESOL, CELTA, TEFL nebo odpovídající alternativu. Naši čeští lektoři mají univerzitní pedagogické nebo lingvistické univerzitní vzdělání nebo univerzitní vzdělání v jiném oboru doplněné o certifikát dokládající alespoň jazykovou úroveň C1.

Pokud tyto podmínky uchazeč splňuje, bude se mu během osmifázového náboru věnovat pětičlenný tým odborníků.

 

 

 

Dva personalisté odpovídají na inzeráty, aktivně oslovují zajímavé kandidáty a vybírají mezi absolventy TEFL programu.

 

 

 

Posuzujeme životopisy, vybíráme vhodné kandidáty.

 

 

 

K personalistům se přidává trojice metodiků. Během pohovoru ověřují metodické a didaktické znalosti uchazeče, jeho zkušenosti a motivaci.

 

 

 

Uchazeč předvede výukový plán pro 90minutovou lekci a část z ní předvede. Následně dostane krátkou zpětnou vazbu.

 

 

 

Během ukázkové výuky zohledňujeme soft skills uchazeče – jeho komunikační a učitelské schopnosti, vystupování, prezentování, vhodnost učit různé typy studentů. 

 

 

 

Získáváme a ověřujeme reference.

 

 

 

Metodici vytvoří celkový profil lektora. Ten obsahuje zprávu o lektorských dovednostech a doporučení pro výuku jednotlivých typů kurzů. 

 

 

 

V rámci adaptačního školení se lektoři seznámí s metodologií i procesy v Caledonian School.

Lektory vzděláváme v Caledonian School Academy

Být dobrý nestačí. Naši lektoři se stávají skvělými díky Caledonian School Academy, kde pro ně pořádáme minimálně jeden metodický workshop týdně na dvou úrovních podle zkušeností lektora. Lektoři si také pravidelně vyměňují zkušenosti mezi sebou v rámci tematických swapshopů.

Chceme, aby naši lektoři byli dobře připraveni na všechny situace, které je v praxi mohou potkat. V případě, že nemohou najít workshop, který by se týkal jejich problému, mohou využít konzultaci se svým Senior Teacherem nebo Akademickým oddělením.

Vysoký standard kvality udržujeme také díky observacím. Naše lektory podporujee v tom, aby absolvovali peer observace, v rámci kterých se učí od svých více zkušenějších kolegů. Pak Senior Teacher observuje jejich lekci. V rámci observace se zaměřuje na různé aspekty výuky a po observaci dá lektorovi podrobnou zpětnou vazbu a nabízí i stálou metodickou podporu. Naše nové lektory observujeme minimálně dvakrát do roka, ty zkušené alespoň jednou za rok.

Akademické oddělení Caledonian School

Náš tým tvoří metodici a lektoři v různých fázích jejich lektorské kariéry. Každý z nich prošel náročným náborovým řízením.

  • Academic Manager – odpovídá za chod celého akademického oddělení, kde má na starost metodologické zastřešení výuky, udržování její kvality a celý lektorský tým.
  • Directors of Studies – podílejí se na náboru lektorů a zajišťují metodické konzultace pro již aktivní lektory i klienty. Vyhledávají vhodné učební materiály a vytvářejí výukové plány. Zároveň zastřešují pravidelné workshopy a observace v rámci Caledonian School Academy.
  • Senior Teachers – nejzkušenější lektoři s praxí minimálně pět let, kteří vedou svůj tým dalších lektorů. Provádějí observace
  • Experienced Teachers – jsou zkušení lektoři s minimálně třemi lety praxe, kteří mají specializaci na výuku určitého typu kurzů (business, crash kurzy, soft skills a další). U významných klientů mohou být garanty výuky, stejně tak mohou vést swapshopy a a noví lektoři k nim mohou přijít na peer observace.
  • Teachers – jsou zkušení lektoři s alespoň roční praxí. Vyučují především kurzy obecného a business jazyka či přípravné kurzy na mezinárodní zkoušky. V případě dobrého ohlasu od klienta a Senior Teachera mohou postoupit na úroveň Experienced Teachera.
  • Junior Teachers – jsou noví lektoři na začátku kariéry v Caledonian School. Primárně vyučují kurzy obecného či business jazyka nebo konverzační hodiny. V prvním semestru se účastní povinných workshopů metodiky a lektorských dovedností. Za první rok spolupráce jsou třikrát observováni.